کتاب‌ها

126,195
As-Saqifa ou le permier coup d'Etat dans i'histoire de I'islam

نویسنده : مظفر ، محمدرضا

ناشر : مجمع جهانی اهل بیت (ع)

سال نشر : 1400

شابک : 9789645298614

بخش : عمومی

سالن : شبستان

راهرو : 16

غرفه : 9

بخش : عمومی

سالن : شبستان

راهرو : 16

غرفه : 9

Ashre handbook fundamentals = مبانی: کیفیت محیط داخلی

نویسنده : انجمن Ashrae آمریکا

ناشر : یزدا

سال نشر : 1399

شابک : 9786001658891

بخش : دانشگاهی

سالن : سالن شماره 3

راهرو : H

غرفه : 181

بخش : دانشگاهی

سالن : سالن شماره 3

راهرو : H

غرفه : 181

Assessment of neurological disorders and its medicines

نویسنده : نجاتیان‌فر ، مهدی

ناشر : مدیران اندیشه

سال نشر : 1401

شابک : 9786225887046

بخش : عمومی

سالن : شبستان

راهرو : 19

غرفه : 7

بخش : عمومی

سالن : شبستان

راهرو : 19

غرفه : 7

At home with shaparak: colours

نویسنده : آکلند ، جنی

ناشر : شباهنگ

سال نشر : 1401

شابک : 9786001301193

بخش : عمومی

سالن : شبستان

راهرو : 11

غرفه : 1

بخش : عمومی

سالن : شبستان

راهرو : 11

غرفه : 1

At home with shaparak: letter forms

نویسنده : آکلند ، جنی

ناشر : شباهنگ

سال نشر : 1399

شابک : 9786001301155

بخش : عمومی

سالن : شبستان

راهرو : 11

غرفه : 1

بخش : عمومی

سالن : شبستان

راهرو : 11

غرفه : 1

At home with shaparak: numbers

نویسنده : آکلند ، جنی

ناشر : شباهنگ

سال نشر : 1401

شابک : 9786001301162

بخش : عمومی

سالن : شبستان

راهرو : 11

غرفه : 1

بخش : عمومی

سالن : شبستان

راهرو : 11

غرفه : 1

At home with shaparak: reading

نویسنده : آکلند ، جنی

ناشر : شباهنگ

سال نشر : 1401

شابک : 9786001301179

بخش : عمومی

سالن : شبستان

راهرو : 11

غرفه : 1

بخش : عمومی

سالن : شبستان

راهرو : 11

غرفه : 1

At home with shaparak: shape and size

نویسنده : آکلند ، جنی

ناشر : شباهنگ

سال نشر : 1401

شابک : 9786001301186

بخش : عمومی

سالن : شبستان

راهرو : 11

غرفه : 1

بخش : عمومی

سالن : شبستان

راهرو : 11

غرفه : 1

Atlas of EEG, seizure semiology, and management

نویسنده : Misulis ، KarlE.

ناشر : تیمورزاده نوین

سال نشر : 1401

شابک : 9786227960402

بخش : دانشگاهی

سالن : 1

راهرو : C

غرفه : 44

بخش : دانشگاهی

سالن : 1

راهرو : C

غرفه : 44

Atlas of human analtomy

نویسنده : Netter ، Frank Henry

ناشر : ابن سینا

سال نشر : 1399

شابک : 9780323393225

بخش : دانشگاهی

سالن : 1

راهرو : A

غرفه : 16

بخش : دانشگاهی

سالن : 1

راهرو : A

غرفه : 16

به ما بپیوندید: