جستجو
525,917

"500" نکته طلایی حقوق جزا با اعمال: قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب 1399/2/23  

9786007967669
-
کمالان
250,000  ریال
1400
حقوق جزا - ایران
موقعیت
دانشگاهی
1 دانشگاهی
c
34

"500" نکته طلایی قوانین خاص حقوقی  

9789642566631
کمالان ، سیدمهدی
کمالان
300,000  ریال
1400
حقوق مدنی - ایران
قانون مدنی - ایران
حقوق - ایران
موقعیت
دانشگاهی
1 دانشگاهی
c
34

"500" نکته طلایی قوانین خاص کیفری  

9789642566624
کمالان ، سیدمهدی
کمالان
300,000  ریال
1400
آیین دادرسی جزایی - ایران
موقعیت
دانشگاهی
1 دانشگاهی
c
34

"600" نکته طلایی حقوق مدنی  

9786007105153
-
برازش
50,000  ریال
1397
دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - آزمون‌ها
حقوق مدنی - ایران - راهنمای آموزشی (عالی)
موقعیت
دانشگاهی
1 دانشگاهی
c
34

"70 نمونه آزمون تافل" رهنما (واژگان): ویژه داوطلبان کنکور، داوطلبان انواع تافل‌ها  

9789643673673
نظری‌تیموری ، ابراهیم
رهنما
300,000  ریال
1393
زبان انگلیسی - کتاب‌های درسی برای خارجیان
زبان انگلیسی - خودآموز
موقعیت
دانشگاهی
1 دانشگاهی
a
83

"Letter to the un secretary-general: documenting six years of western (non) implementation of the "Iran nuclear deal  

9786229860656
ظریف ، محمدجواد
اداره نشر وزارت ‌امور خارجه
0  ریال
1401
توافق‌نامه هسته‌ای ژنو، 2013م. 24 نوامبر
برنامه جامع اقدام مشترک، 2015 م. 14 ژوئیه
انرژی اتمی - ایران - سیاست دولت
موقعیت
عمومی
شبستان
4
1

"اتیکت"، جادوی جذابیت: 101 نکته درباره آداب معاشرت که شاید ندانیم!  

9786007197714
-
گپ
490,000  ریال
1399
جذابیت فردی
آداب معاشرت
موقعیت
دانشگاهی
1 دانشگاهی
c
32

"اتیکت"، جادوی جذابیت: 101 نکته درباره آداب معاشرت که شاید ندانیم!  

9786007197714
-
گپ
490,000  ریال
1399
جذابیت فردی
آداب معاشرت
موقعیت
دانشگاهی
1 دانشگاهی
c
32

"املای سبز" ویژه‌ کلاس اول دبستان: بر اساس کتاب بخوانیم و بنویسیم  

9789644910876
حاجیان ، فردوس
راه اندیشه
75,000  ریال
1396
فارسی - رسم‌الخط و املا - راهنمای آموزشی (ابتدایی)
فارسی - رسم‌الخط و املا - کتاب‌های درسی - راهنمای آموزشی (ابتدایی)
موقعیت
آموزشی
رواق شرقی
29

"املای سبز" ویژه‌ کلاس اول دبستان: بر اساس کتاب بخوانیم و بنویسیم  

9789644910876
حاجیان ، فردوس
راه اندیشه
50,000  ریال
1393
فارسی - رسم‌الخط و املا - کتاب‌های درسی - راهنمای آموزشی (ابتدایی)
فارسی - رسم‌الخط و املا - راهنمای آموزشی (ابتدایی)
موقعیت
آموزشی
رواق شرقی
29