جستجو
410,514

"آقای حافظ" ...بیکار... است  

9786006084459
حامد قصری
گفتمان اندیشه معاصر
50,000  ریال
1394
داستان‌های کوتاه - قرن 14
موقعیت
عمومی
شبستان
14
10

"ازخود بپرسید" با سوالات سه‌گزینه‌ای به همراه پاسخ‌نامه (مخصوص دانش‌آموزان مقطع ابتدایی)  

9786001710964
محمود میرزایی‌دلاویز
شهرزاد
50,000  ریال
1391
آموزش ابتدایی - آزمون‌ها و تمرین‌ها
موقعیت
کودک و نوجوان
Aکودک و نوجوان سالن
6
76

"اللهم وال من والاه وعاد من عاداه" کلام النبی (ص) لا من زیاده الناس  

9786005694338
محمدجعفر طبسی
مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)
40,000  ریال
1391
احادیث خاص (غدیر)
علی‌بن ابی‌طالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40 ق. - اثبات خلافت - احادیث
محدثان
موقعیت
عمومی
شبستان
11
19

"اللهم وال من والاه وعاد من عاداه" کلام النبی (ص) لا من زیاده الناس  

9786005694338
محمدجعفر طبسی
مرکز فقهی ائمه اطهار (ع)
40,000  ریال
1391
احادیث خاص (غدیر)
علی‌بن ابی‌طالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40 ق. - اثبات خلافت - احادیث
محدثان
موقعیت
عمومی
شبستان
11
19

"امام علی، صدای عدالت انسانیت": علی (ع) و حقوق بشر، علی (ع) و انقلاب فرانسه  

9646590217
جورج جرداق
فراهانی
0  ریال
1393
علی‌بن ابی‌طالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40 ق.
موقعیت
عمومی
شبستان
20
1.1

"امام علی، صدای عدالت انسانیت": علی (ع) و حوادث عصر خود، علی (ع) و قومیت عربی  

9646590233
جورج جرداق
فراهانی
0  ریال
1393
علی‌بن ابی‌طالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40 ق.
موقعیت
عمومی
شبستان
20
1.1

"امام علی، صدای عدالت انسانیت": علی (ع) و سقراط، علی (ع) و اعلامیه جهانی حقوق بشر  

9646590225
جورج جرداق
فراهانی
0  ریال
1393
علی‌بن ابی‌طالب(ع)، امام اول، 23 قبل از هجرت - 40 ق.
موقعیت
عمومی
شبستان
20
1.1

"املای سبز" ویژه کلاس پنجم دبستان: بر اساس کتاب بخوانیم و بنویسیم  

9789644910562
فردوس حاجیان
راه اندیشه
50,000  ریال
1391
فارسی - رسم‌الخط و املا - کتاب‌های درسی - راهنمای آموزشی (ابتدایی)
موقعیت
آموزشی و کمک آموزشی
2-آموزشی و کمک آموزشی
A2
85

"املای سبز" ویژه‌ کلاس اول دبستان: بر اساس کتاب بخوانیم و بنویسیم  

9789644910876
فردوس حاجیان
راه اندیشه
35,000  ریال
1391
فارسی - رسم‌الخط و املا - کتاب‌های درسی - راهنمای آموزشی (ابتدایی)
موقعیت
آموزشی و کمک آموزشی
2-آموزشی و کمک آموزشی
A2
85

"املای سبز" ویژه‌ کلاس اول دبستان: بر اساس کتاب بخوانیم و بنویسیم  

9789644910876
فردوس حاجیان
راه اندیشه
45,000  ریال
1392
فارسی - رسم‌الخط و املا - راهنمای آموزشی (ابتدایی)
موقعیت
آموزشی و کمک آموزشی
2-آموزشی و کمک آموزشی
A2
85