کتاب‌ها

126,195
"مختصر و نافع" در حقوق جزای عمومی برای دانشجویان مرتبط با رشته حقوق (حقوق، علوم قضایی، فقه و حقوق و ...)

نویسنده : احسان‌پور ، سیدرضا

ناشر : جنگل

سال نشر : 1400

شابک : 9786222383602

بخش : دانشگاهی

سالن : 3

راهرو : H

غرفه : 186

بخش : دانشگاهی

سالن : 3

راهرو : H

غرفه : 186

"من" و جز "من"

نویسنده : ابراهیمی‌دینانی ، غلامحسین

ناشر : مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

سال نشر : 1400

شابک : 9786007009468

بخش : عمومی

سالن : شبستان

راهرو : 23

غرفه : 16

بخش : عمومی

سالن : شبستان

راهرو : 23

غرفه : 16

"نوجوان سه بعدی!": بررسی سه بعدی یک نوجوان

نویسنده : عابدپور ، علیرضا

ناشر : زرنوشت

سال نشر : 1401

شابک : 9786222883607

بخش : عمومی

سالن : شبستان

راهرو : 9

غرفه : 23

بخش : عمومی

سالن : شبستان

راهرو : 9

غرفه : 23

"نوروز - قنداب" و دیگر محبت داستانلارینین مقایسه‌لی تدقیقی

نویسنده : پاشایوپیرسلطانلی ، سدنیک

ناشر : آناس

سال نشر : 1398

شابک : 9786008188575

بخش : عمومی

سالن : شبستان

راهرو : 25

غرفه : 27

بخش : عمومی

سالن : شبستان

راهرو : 25

غرفه : 27

"هو معکم": هنر دیدار حق

نویسنده : شایسته ، منصوره

ناشر : مؤسسه فرهنگی آرمان رشد

سال نشر : 1401

شابک : 9786222435462

بخش : عمومی

سالن : شبستان

راهرو : 23

غرفه : 24

بخش : عمومی

سالن : شبستان

راهرو : 23

غرفه : 24

"کارکنان ذهن‌آگاه و اثربخش": آموزش گام به گام درمان مبتی بر پذیرش و تعهد برای ارتقای بهزیستی و عملکرد

نویسنده : فلکسمن ، پل‌ادوارد

ناشر : دانشگاه شهید چمران اهواز

سال نشر : 1400

شابک : 9786001412806

بخش : دانشگاهی

سالن : 2

راهرو : D

غرفه : 79

بخش : دانشگاهی

سالن : 2

راهرو : D

غرفه : 79

"یادداشتهای محکمه": کارگاه آموزشی آیین دادرسی مدنی

نویسنده : حسینی ، سیدمحمدرضا

ناشر : مجد

سال نشر : 1399

شابک : 9789642955138

بخش : دانشگاهی

سالن : 3

راهرو : H

غرفه : 191

بخش : دانشگاهی

سالن : 3

راهرو : H

غرفه : 191

#بدون_فیلتر: اینستاگرام چگونه اینستاگرام شد

نویسنده : فرایر ، سارا

ناشر : مون

سال نشر : 1400

شابک : 9786227585568

بخش : عمومی

سالن : شبستان

راهرو : 23

غرفه : 22

بخش : عمومی

سالن : شبستان

راهرو : 23

غرفه : 22

#تجربه_کردم

نویسنده : سادات‌اخوی ، سیدمحمد

ناشر : پرنده

سال نشر : 1401

شابک : 9786008955801

بخش : عمومی

سالن : شبستان

راهرو : 6

غرفه : 13

بخش : عمومی

سالن : شبستان

راهرو : 6

غرفه : 13

#فرزندت_را_فالو_کن: مهارت‌های تربیت فرزند در عصر رسانه

نویسنده : هاشمیان‌آدریانی ، سلمان

ناشر : مهرستان

سال نشر : 1400

شابک : 9786008441878

بخش : عمومی

سالن : شبستان

راهرو : 24

غرفه : 15

بخش : عمومی

سالن : شبستان

راهرو : 24

غرفه : 15

به ما بپیوندید: