جستجو
361,359

"برازمان"  

9786003472563
مصطفی سعادتی
ترآوا
150,000  ریال
1396
داستان‌های فارسی - قرن 14
موقعیت
عمومی
شبستان
11
8

"بسمله" آیه‌ای از آیات تمام سوره‌ها بغیر از سوره توبه  

9786007248447
موسی لطفی‌مهروئیه
سبط اکبر
35,000  ریال
1396
تفاسیر (بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم)
موقعیت
عمومی
شبستان
18
36

"بله"، یا، "خیر": راهنمایی برای تصمیم‌گیری بهتر  

9789646651609
اسپنسر جانسون
معیار علم
85,000  ریال
1396
تصمیم‌گیری - مطالب گونه‌گون
موقعیت
عمومی
شبستان
25
7

"بله"، یا، "خیر": راهنمایی برای تصمیم‌گیری بهتر  

9646651607
اسپنسر جانسون
معیار علم
70,000  ریال
1395
تصمیم‌گیری - مطالب گونه‌گون
موقعیت
عمومی
شبستان
25
7

"بله"، یا، "خیر": راهنمایی برای تصمیم‌گیری بهتر  

9789646651609
اسپنسر جانسون
معیار علم
45,000  ریال
1392
تصمیم‌گیری - مطالب گونه‌گون
موقعیت
عمومی
شبستان
25
7

"بله"، یا، "خیر": راهنمایی برای تصمیم‌گیری بهتر  

9789646651609
اسپنسر جانسون
معیار علم
55,000  ریال
1393
تصمیم‌گیری - مطالب گونه‌گون
موقعیت
عمومی
شبستان
25
7

"بی‌طرفی" در اخلاق رسانه از منظر قرآن کریم  

9786004520072
احمد کوهی‌اصفهانی
پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
280,000  ریال
1396
رسانه‌های گروهی - جنبه‌های اخلاقی
اسلام در رسانه‌های گروهی
موقعیت
عمومی
شبستان
10
18

"تحلیل اقتصادی حقوق مسئولیت مدنی": قواعد مسئولیت مدنی کارا  

9786004800174
مایکل فار
مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضائیه
75,000  ریال
1396
شبه‌جرم‌ها - جنبه‌های اقتصادی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
2
329

"ترجمه هفده رساله" مجموعه رسائل شیخ الرئیس ابن سینا  

9786005321302
-
آیت اشراق
250,000  ریال
1392
فلسفه اسلامی - متون قدیمی تا قرن 14
موقعیت
عمومی
شبستان
3
39

"جزء سی‌ام" قرآن کریم عم جزء همراه با: آموزش قواعد یادگیری و طریقه خواندن نماز  

9789642994120
-
دل آگاه
17,000  ریال
1391
نماز - راهنمای آموزشی
قرآن - برگزیده‌ها - ترجمه‌ها
موقعیت
عمومی
شبستان
17
18