جستجو
410,514

‫‭Pro reading: expand your lexical repertoireand speed up your reading‏‫‭  

9786003167414
مهدی مردانی
جنگل
100,000  ریال
1396
خواندن - استنباط
زبان انگلیسی - راهنمای آموزشی - خارجیان
زبان انگلیسی - واژگان - راهنمای آموزشی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F2
1
12

‭La Pace (andare via la guerra)  

9786009870707
الیزا بیتا
مؤسسه فرهنگی آرمان رشد
200,000  ریال
1397
صلح - داستان
دوستی - داستان
کودکان و جنگ - داستان
جنگ - داستان
موقعیت
کودک و نوجوان
Aکودک و نوجوان سالن
2
28

‭La Pace (andare via la guerra)  

9786009870707
الیزا بیتا
مؤسسه فرهنگی آرمان رشد
200,000  ریال
1397
صلح - داستان
دوستی - داستان
کودکان و جنگ - داستان
جنگ - داستان
موقعیت
عمومی
شبستان
6
19

ﺷﺎهکار آرامش: اعتماد به نفس کودﮐﺎن، علایم، دلایل و راهکارهای ﺗﻘوﯾت آن  

9786008844792
زهره کیخایی‌جهانتیغی
پژوهشگر برتر
100,000  ریال
1397
اعتماد به نفس در کودکان
رفتار والدین
عزت نفس کودکان
والدین و کودک
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
2
88