جستجو
410,514

"حدیث‌ الضمان" فیما ورد من ‌الله ‌المنان و خلفاءه علیهم‌السلام  

9786009694440
محمدباقر علم‌الهدی
ولایت
0  ریال
1397
عقد ضمان (فقه)
عقد ضمان - احادیث
موقعیت
عمومی
شبستان
3
19

"خاقانی" شاعری دیر آشنا  

9789644014963
علی دشتی
زوار
120,000  ریال
1392
خاقانی، بدیل‌بن‌علی، 529 - 595 ق. - نقد و تفسیر
شعر فارسی - قرن 6 - تاریخ و نقد - آموزش برنامه‌ای
موقعیت
عمومی
شبستان
21
6

"خوشبختی" چه چیز نیست؟ (چگونه خوشبخت نشویم!)  

9789643489151
عبدالعظیم کریمی
مؤسسه فرهنگی منادی تربیت
75,000  ریال
1394
خوشبختی - کلمات قصار
شعر فارسی
خوشبختی - جنبه‌های روان‌شناسی
خوشبختی - فلسفه
خوشبختی - اندرزنامه
موقعیت
کودک و نوجوان
Aکودک و نوجوان سالن
اصلی 1
83

"خوش‌بختی" چه چیز نیست؟ (چگونه خوش‌بخت نشویم!)  

9789643489151
عبدالعظیم کریمی
مؤسسه فرهنگی منادی تربیت
75,000  ریال
1392
خوشبختی - کلمات قصار
شعر فارسی
خوشبختی - جنبه‌های روان‌شناسی
خوشبختی - فلسفه
خوشبختی - اندرزنامه
موقعیت
کودک و نوجوان
Aکودک و نوجوان سالن
اصلی 1
83

"دا"نوشته‌ها: فراتحلیل مجموعه پایان‌نامه‌ها، پژوهش‌ها و مقاله در خصوص کتاب "دا"  

9786002233431
امیرمحمد عباس‌نژاد
جامعه شناسان
200,000  ریال
1395
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - خاطرات - تاریخ و نقد
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - داستان - تاریخ و نقد
حسینی، سیده‌زهرا، 1342 - دا: خاطرات سیده‌زهرا حسینی - نقد و تفسیر
داستان‌های فارسی - قرن 14 - تاریخ و نقد
موقعیت
عمومی
شبستان
24
19

"دا"نوشته‌ها: فراتحلیل مجموعه پایان‌نامه‌ها، پژوهش‌ها و مقاله در خصوص کتاب "دا"  

9786002233431
امیرمحمد عباس‌نژاد
جامعه شناسان
200,000  ریال
1395
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - خاطرات - تاریخ و نقد
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - داستان - تاریخ و نقد
حسینی، سیده‌زهرا، 1342 - دا: خاطرات سیده‌زهرا حسینی - نقد و تفسیر
داستان‌های فارسی - قرن 14 - تاریخ و نقد
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F2
1
9

"دادرسی‌های بین‌المللی" دیوان بین‌المللی دادگستری: مسائل روز، چکیده آراء و اسناد  

9789649812823
سیدحسین سادات‌میدانی,سیدباقر میرعباسی
جنگل
250,000  ریال
1395
دادگاه بین‌المللی لاهه
دادگاه‌های بین‌المللی
داوری بین‌المللی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F2
1
12

"دادرسی‌های بین‌المللی" دیوان بین‌المللی دادگستری: مسائل روز، چکیده آراء و اسناد  

9789649812823
سیدحسین سادات‌میدانی,سیدباقر میرعباسی
جاودانه
250,000  ریال
1395
دادگاه بین‌المللی لاهه
دادگاه‌های بین‌المللی
داوری بین‌المللی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F2
1
13

"داعش": تهدیدی برای امنیت بین‌المللی  

9786002146106
جمعی از نویسندگان
دانشگاه امام صادق (ع)
150,000  ریال
1396
امنیت ملی - روسیه
داعش
تروریسم - خاورمیانه
موقعیت
عمومی
شبستان
23
16

"داعش": تهدیدی برای امنیت بین‌المللی  

9786002146106
جمعی از نویسندگان
دانشگاه امام صادق (ع)
150,000  ریال
1396
امنیت ملی - روسیه
داعش
تروریسم - خاورمیانه
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F3
2
23