جستجو
361,359

"زبیندن" پیاده گرد  

9789644041990
کریستوف سیمون
علمی
85,000  ریال
1392
داستان‌های آلمانی - قرن 20م.
موقعیت
عمومی
شبستان
20
29

"سارا" عشق خاموش: تاملی درباره عشق و علاقه‌ی استاد شهریار نسبت به دختری به نام سارا ملقب به (ننه قیز)  

9789642341542
کرم پورزارعی
آذربایجان
75,000  ریال
1395
شعر فارسی - قرن 14
شهریار، محمدحسین، 1367 - 1285 - نقد و تفسیر
شعر فارسی - قرن 14 - ترجمه شده از ترکی آذربایجانی
شاعران ایرانی - تبریز - سرگذشت‌نامه
شعر ترکی آذربایجانی - ایران - قرن 14 - ترجمه شده به فارسی
موقعیت
عمومی
شبستان
2
20

"سارا" عشق خاموش: تاملی درباره عشق و علاقه‌ی استاد شهریار نسبت به دختری به نام سارا ملقب به (ننه قیز)  

9789642341542
کرم پورزارعی
یاران
75,000  ریال
1395
شعر فارسی - قرن 14
شهریار، محمدحسین، 1367 - 1285 - نقد و تفسیر
شعر فارسی - قرن 14 - ترجمه شده از ترکی آذربایجانی
شاعران ایرانی - تبریز - سرگذشت‌نامه
شعر ترکی آذربایجانی - ایران - قرن 14 - ترجمه شده به فارسی
موقعیت
عمومی
شبستان
31
28

"ساری عاشیق" در افسانه و تاریخ  

9789648862683
حسین دوستی
یاران
65,000  ریال
1392
شعر ترکی - ایران - قرن 12
موقعیت
عمومی
شبستان
31
28

"سازمان حمایت‌گرا" و جایگاه آن در رفتار سازمانی هزاره سوم  

9786007111352
حسن الوداری,زینب علی‌نجفی
دایره دانش
100,000  ریال
1394
انگیزش در کار
رفتار سازمانی
جامعه‌شناسی سازمانی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F6
1
116

"سر" در عرفان اسلامی  

9786007644539
قاسم روفی,الهام رضوانی‌مقدم
حبله رود
120,000  ریال
1395
عرفان
رمز و راز
موقعیت
عمومی
شبستان
12
15

"سفینه مداحی" مجموعه شعر آیینی: گزیده‌ای از سروده‌ها و دفتر محفوظات مداح اهل بیت عصمت و طهارت (ع)...  

9786003132610
-
سفیر اردهال
160,000  ریال
1394
مداحان - ایران
موقعیت
عمومی
شبستان
11/1
15

"سمتاج": تحلیل ساز و کار مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در ایران و جهان: روش‌های مبارزه با تروریسم، پولشویی و فساد مالی - اداری  

9789648827323
پرویز توکلی
سبحان
300,000  ریال
1395
پول‌شویی
پولشویی - ایران
پولشویی - پیشگیری
پولشویی - پی‌جویی
پولشویی - ایران - پی‌جویی
موقعیت
عمومی
شبستان
17
29

"شیخ اصغر": شهید عارف شیخ اصغر الهیاری به روایت دوستان و همرزمان  

9786007484401
پرویز بهرامی
یقظه
70,000  ریال
1395
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - خاطرات
شهیدان - ایران - بازماندگان - خاطرات
الهیاری، اصغر، 1322 - 1346
موقعیت
عمومی
شبستان
31
44

"صفر تا صد" تفسیر نوار قلب (تفسیر خودمانی نوار قلب)  

9786001015342
مالکوم تیلر
جامعه نگر
299,000  ریال
1395
الکتروکاردیوگرافی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F7
1
19