جستجو
100

آتشبار دوم  

9786006030067
محمدحسن صادق‌زاده‌پوده
آتشبار وابسته به سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس- معاونت فرهنگی و هنری ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
45,000  ریال
1391
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - خاطرات
موقعیت
عمومی
شبستان
31
8

آخرین پرواز شاهین  

9786007336182
احمد حسینیا
آتشبار وابسته به سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس- معاونت فرهنگی و هنری ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
80,000  ریال
1394
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - شهیدان - سرگذشتنامه
وطن‌پور، منصور، 1317 - 1359
ایران. ارتش . نیروی هوایی . هوانیروز - شهیدان - سرگذشتنامه
موقعیت
عمومی
شبستان
31
8

آسمان آنجا آبی نیست: بر اساس خاطرات آزاده خلبان حبیب‌الله کلانتری  

9786006030609
رامین ابدالیان‌ایرانشاهی
آتشبار وابسته به سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس- معاونت فرهنگی و هنری ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
70,000  ریال
1391
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - آزادگان - خاطرات
موقعیت
عمومی
شبستان
31
8

اروند  

9786009029396
مجتبی نیک‌رهی,محمدرضا نیک‌رهی
آتشبار وابسته به سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس- معاونت فرهنگی و هنری ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
95,000  ریال
1393
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - میدان‌های جنگ
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - نبردها
میدان‌های جنگ - ایران - اروندرود
موقعیت
عمومی
شبستان
31
8

اروند  

9786009029396
مجتبی نیک‌رهی,محمدرضا نیک‌رهی
آتشبار وابسته به سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس- معاونت فرهنگی و هنری ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
70,000  ریال
1391
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - میدان‌های جنگ
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - نبردها
موقعیت
عمومی
شبستان
31
8

از تفنگ تا قلم: خاطرات هشت سال دفاع مقدس  

9786007336236
مرتضی غرقی
آتشبار وابسته به سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس- معاونت فرهنگی و هنری ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
120,000  ریال
1395
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - خاطرات
غرقی، مرتضی، 1339 - خاطرات
موقعیت
عمومی
شبستان
31
8

از سایگون تا مرصاد: خاطرات امیر سرتیپ دوم زرهی ستاد جانباز مهدی رادفر در هشت سال دفاع مقدس  

9786007336687
علی حسین‌احمدی
آتشبار وابسته به سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس- معاونت فرهنگی و هنری ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
160,000  ریال
1396
سرداران - ایران - خاطرات
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - خاطرات
رادفر، مهدی، 1319
موقعیت
عمومی
شبستان
31
8

اسارت؛ مهرورزی و شقاوت  

9786006030869
شاداب عسگری
آتشبار وابسته به سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس- معاونت فرهنگی و هنری ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
70,000  ریال
1394
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - اسیران ایرانی
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - اسیران عراقی
موقعیت
عمومی
شبستان
31
8

استوارتر از کوه: زندگی‌نامه شهید عبدالحمید انشایی  

9786006030739
داود الیاسی
آتشبار وابسته به سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس- معاونت فرهنگی و هنری ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
5,000  ریال
1391
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - شهیدان
انشایی، عبدالحمید، 1336 - 1360
موقعیت
عمومی
شبستان
31
8

اسرای عراقی یا میهمان  

9786006030456
شاداب عسگری,محمدحسن حبیبیان
آتشبار وابسته به سازمان حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس- معاونت فرهنگی و هنری ستاد مشترک ارتش جمهوری اسلامی ایران
25,000  ریال
1391
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - اسیران
جنگ ایران و عراق، 1359 - 1367 - اسیران - خاطرات
موقعیت
عمومی
شبستان
31
8