جستجو
258

1000 نکته در آزمون‌های بهداشت عمومی شامل: سوالات و پاسخ تشریحی امتحانات کارشناسی ارشد آموزش بهداشت، مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، ...  

9789642580224
محمدحسین باقیانی‌مقدم,محمدحسن احرام‌پور
آثار سبحان
158,000  ریال
1393
دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - آزمون‌ها
بهداشت همگانی - آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)
آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی - ایران
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
4

1000 نکته در آزمون‌های بهداشت عمومی شامل: سوالات و پاسخ تشریحی امتحانات کارشناسی به کارشناسی ارشد...  

9786006531304
محمدحسن احرام‌پوش,حسن شهبازی,محمدحسین باقیانی‌مقدم
آثار سبحان
139,000  ریال
1391
دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - آزمون‌ها
بهداشت همگانی - آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)
آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی - ایران
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
4

Basic English for medical and paramedical students  

9789642580200
محمدرضا مزین,کاظم برزگر
آثار سبحان
68,000  ریال
1391
زبان انگلیسی - راهنمای آموزشی (عالی)
زبان انگلیسی - کتاب‌های قرائت - پزشکی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
4

Basic English for medical and paramedical students  

9786006531465
محمدرضا مزین,کاظم برزگر
آثار سبحان
89,000  ریال
1393
زبان انگلیسی - راهنمای آموزشی (عالی)
زبان انگلیسی - کتاب‌های قرائت - پزشکی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
4

Basic English for medical and paramedical students  

9786006531465
محمدرضا مزین,کاظم برزگر
آثار سبحان
134,000  ریال
1395
زبان انگلیسی - راهنمای آموزشی (عالی)
زبان انگلیسی - کتاب‌های قرائت - پزشکی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
4

Basic English for medical and paramedical students  

9786006531465
محمدرضا مزین,کاظم برزگر
آثار سبحان
158,000  ریال
1396
زبان انگلیسی - راهنمای آموزشی (عالی)
زبان انگلیسی - کتاب‌های قرائت - پزشکی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
4

English for medical science medical parasitology  

9786008429029
علی فتاحی‌بافقی,مهدی آقاباقری
آثار سبحان
78,000  ریال
1395
دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - آزمون‌ها
زبان انگلیسی - راهنمای آموزشی (عالی)
آزمون دوره‌های تحصیلات تکمیلی - ایران
زبان انگلیسی - کتاب‌های قرائت - انگل‌شناسی پزشکی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
4

English for radiology students  

9786006531434
فتح‌الله بوذرجمهری,فرشاد غفاری‌پور,مهدی آقاباقری
آثار سبحان
56,000  ریال
1392
زبان انگلیسی - راهنمای آموزشی (عالی)
زبان انگلیسی - کتاب‌های قرائت - پرتوشناسی پزشکی
پرتوشناسی پزشکی - اصطلاحها و تعبیرها
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
4

ISCN سیستم بین‌المللی نام‌گذاری سیتوژنتیک کروموزوم‌های انسانی 2013  

9786009514052
-
آثار سبحان
118,000  ریال
1394
یاخته‌شناسی ژنتیک انسانی - اصطلاحها و تعبیرها
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
4

ISCN: سیستم بین‌المللی نام‌گذاری سیتوژنتیک کروموزوم‌های انسانی  

9786006531182
لیزا جی. شافر,مریلین‌ال. اسلوواک,لیندا کمپ‌بل
آثار سبحان
62,000  ریال
1391
یاخته‌شناسی ژنتیک انسانی - اصطلاحها و تعبیرها
کروموزوم‌های انسانی - ناهنجاری‌ها - اصطلاح‌ها و تعبیرها
کروموزوم‌های انسانی - نام‌ها
کروموزوم‌های انسانی - اصطلاحها و تعبیرها
کروموزوم‌های انسانی - ناهنجاری‌ها - نام‌ها
یاخته‌شناسی ژنتیک انسانی - نام‌ها و اصطلاح‌های علمی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
4