جستجو
193

آثار و پیامدهای فرهنگی معماری مجتمع‌های مسکونی آپارتمانی (با تاکید بر مسکن مهر)  

9786007492604
علی‌قلی جوکار
آثار فکر
180,000  ریال
1395
معماری اسلامی - ایران
معماری ایرانی - ترکیب، تناسب و غیره
معماری خانگی - ایران - طرح و نقشه
مجتمع‌های آپارتمانی - ایران - طرح و ساختمان
مجتمع‌های آپارتمانی - ایران - جنبه‌های اجتماعی
مجتمع‌های آپارتمانی - ایران - سیاست دولت
مجتمع‌های آپارتمانی بلندمرتبه - جنبه‌های اجتماعی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
5

آرتیکولیت استوری لاین 2  

9786008833406
اشلی چیاسون
آثار فکر
200,000  ریال
1397
آواشناسی
آموزش به کمک کامپیوتر - نرم‌افزار
چندرسانه‌ای‌های تعاملی
نرم‌افزار استوری ‌لاین
آموزش بر پایه وب - طراحی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
5

آموزش مقدماتی نرم‌افزار استوری لاین 2  

9786008833000
فاطمه جعفرخانی,متین قاسمی‌سامنی
آثار فکر
110,000  ریال
1396
چندرسانه‌ای‌های تعاملی
نرم‌افزار استوری ‌لاین
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
5

آموزش نجوم در ایران: از دیروز تا امروز  

9786007492376
اشرف‌السادات شکرباغانی
آثار فکر
90,000  ریال
1395
منجمان - ایران - سرگذشتنامه
نجوم - ایران
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
5

آناتومی و فیزیولوژی بدن انسان  

9786008833031
محمدجواد مهربانیان
آثار فکر
100,000  ریال
1396
انسان - فیزیولوژی
کالبدشناسی انسان
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
5

آینده روابط عمومی (کندوکاوی در روابط عمومی)  

9786008833345
رالف تنچ,لیز یومنز
آثار فکر
300,000  ریال
1397
روابط عمومی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
5

آینده‌پژوهی رسانه  

9786007492697
هادی البرزی‌دعوتی,احمد کوهی‌اصفهانی
آثار فکر
125,000  ریال
1395
رسانه‌های گروهی - ایران
رسانه‌های گروهی - آینده‌نگری
آینده‌پژوهی - ایران
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
5

اخلاق و رفتار حرفه‌ای مدیران  

9786008833260
اکبر فرجی‌ارمکی,حمیدرضا خانپور
آثار فکر
130,000  ریال
1397
مدیران - اخلاق حرفه‌ای
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
5

ارزشیابی توصیفی: مهارت‌ها، روش‌ها و مراحل اجرا  

9786009408115
میترا رضایی,مریم افضل‌خانی
آثار فکر
80,000  ریال
1392
آموزش و پرورش - ارزشیابی
شاگردان - ایران - ارزشیابی
شاگردان - ارزشیابی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
5

ارزیابی عملکرد  

9786008833369
محمود قریشی
آثار فکر
90,000  ریال
1397
کارآمدی سازمانی - ارزشیابی
کارآمدی سازمانی - ایران - ارزشیابی
عملکرد - ارزشیابی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
5