جستجو
198

10 Steps in writing the research paper  

9780764145988
Peter T. Markman,Raberta H. Markman,Alison L. Heney,Marie L. Waddell
آدینه
60,000  ریال
1391
زبان انگلیسی - معانی و بیان
گزارش‌نویسی دانشگاهی
تحقیق - روش‌شناسی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
6

10 Steps in writing the research paper  

9780764145988
Peter T. Markman,Raberta H. Markman,Alison L. Heney,Marie L. Waddell
آدینه
60,000  ریال
1391
زبان انگلیسی - معانی و بیان
گزارش‌نویسی دانشگاهی
تحقیق - روش‌شناسی
موقعیت
عمومی
شبستان
31
22

100 بازی خلاقانه و تیمی برای خانواده‌ها، محیط‌های آموزشی و سازمان‌ها  

9786008610335
ابوالفضل شرافت,فرحناز کریمی
آدینه
220,000  ریال
1397
بازی‌ها - ابزار و وسایل
بازی‌های آموزشی - راهنمای آموزشی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
6

100 بازی خلاقانه و تیمی برای خانواده‌ها، محیط‌های آموزشی و سازمان‌ها  

9786008610335
ابوالفضل شرافت,فرحناز کریمی
آدینه
220,000  ریال
1397
بازی‌ها - ابزار و وسایل
بازی‌های آموزشی - راهنمای آموزشی
موقعیت
عمومی
شبستان
31
22

101 مساله مدیریت پروژه و حل آنها  

9789648313741
تام کندریک
آدینه
70,000  ریال
1391
مدیریت طرح‌ها
مدیریت طرح‌ها - دستنامه‌ها
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
6

101 مساله مدیریت پروژه و حل آنها  

9789648313741
تام کندریک
آدینه
70,000  ریال
1391
مدیریت طرح‌ها
مدیریت طرح‌ها - دستنامه‌ها
موقعیت
عمومی
شبستان
31
22

20 قانون برای سرمایه‌گذاری موفق: نگرش ذهنی به تجارت و سرمایه‌گذاری در بازار سهام  

9786008610311
ساشا یوداکوف
آدینه
120,000  ریال
1397
سرمایه‌گذاری - تجزیه و تحلیل
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
6

20 قانون برای سرمایه‌گذاری موفق: نگرش ذهنی به تجارت و سرمایه‌گذاری در بازار سهام  

9786008610311
ساشا یوداکوف
آدینه
120,000  ریال
1397
سرمایه‌گذاری - تجزیه و تحلیل
موقعیت
عمومی
شبستان
31
22

50 اشتباه بزرگ در بازاریابی اطلاعات  

9789648313703
برت ریجوی
آدینه
60,000  ریال
1393
خدمات اطلاع‌رسانی - بازاریابی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
6

50 اشتباه بزرگ در بازاریابی اطلاعات  

9789648313703
برت ریجوی
آدینه
60,000  ریال
1393
خدمات اطلاع‌رسانی - بازاریابی
موقعیت
عمومی
شبستان
31
22