جستجو
49

آینده گردشگری پایدار: چشم‌انداز سیستمی، بازساخت و نوآوری  

9786005881325
استفان گوسلینگ,علی موحد
آذرخش
25,000  ریال
1394
گردشگری
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
8

استانداردها و راهنماهای طراحی شهری کریدر بیورگارد  

9786005881868
-
آذرخش
95,000  ریال
1394
ساختمان‌سازی - نقشه‌های تفصیلی - طراحی - استانداردها
شهرسازی - طرح و برنامه‌ریزی
شهرسازی - استانداردها
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
8

اصول شبیه‌سازی: کاربرد نرم‌افزار ارنا در محیط‌های صنعتی و خدماتی  

9786005881882
رضا ندیمی,سیدفرید قادری
آذرخش
150,000  ریال
1393
کامپیوترهای رقمی - شبیه‌سازی
روش مونت کارلو
مدیریت صنعتی - شبیه‌سازی کامپیوتری
آرنا (فایل کامپیوتر)
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
8

اندیشه اسلامی (توحید و معاد)  

9786009761470
قدیر بابائی,احسان بابائی
آذرخش
70,000  ریال
1397
توحید
معاد
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
8

اولین همایش ملی نمای ساختمان و سیمای شهر، منتخبی از مقالات  

9786005881776
-
آذرخش
500,000  ریال
1397
نماهای ساختمانی - مقاله‌ها و خطابه‌ها
نماهای ساختمانی - ایران - مقاله‌ها و خطابه‌ها
زیباسازی شهری - مقاله‌ها و خطابه‌ها
زیباسازی شهری - ایران - مقاله‌ها و خطابه‌ها
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
8

اکولوژی شهری با رویکرد اکولوژیک در طراحی منظر  

9786009838547
حمید دانش‌پژوه,مروارید بستان‌بان,امید جدی‌فرزانه
آذرخش
200,000  ریال
1397
طراحی منظر
بوم‌شناسی شهری (زیست‌شناسی)
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
8

برنامه‌ریزی با بازار حقوق توسعه: اتحاد برنامه‌ریزی و بازار حقوق توسعه  

9786005881752
قاسم ملکی
آذرخش
80,000  ریال
1392
شهرها و شهرستان‌ها - توسعه
عمران شهری
حقوق و رشد اقتصادی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
8

برنامه‌ریزی شهر خلاق  

9786005881424
علی رضائیان‌قراگوزلو,اسماعیل قادری,رمضان میرعباسی
آذرخش
30,000  ریال
1391
نوسازی شهری - ایران - تهران
شهرسازی - ایران - تهران - طرح و برنامه‌ریزی
خلاقیت - جنبه‌های اقتصادی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
8

تبارشناسی بازآفرینی شهری از بازسازی تا نوزایی  

9786005881479
سهند لطفی
آذرخش
85,000  ریال
1391
نوسازی شهری
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
8

تجارب توانمندسازی سکونتگاههای غیررسمی کشورهای ایران و جهان: مقایسه تطبیقی روشهای جلب مشارکت مردمی و تامین مالی  

9786009761418
محمد رحیمی
آذرخش
150,000  ریال
1397
حومه‌نشینی و حاشیه‌نشینی
حومه‌نشینی و حاشیه‌نشینی - ایران
حومه‌نشینی و حاشیه‌نشینی - مطالعات تطبیقی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
8