جستجو
718

100 ایده بزرگ بازاریابی از شرکت‌های پیشرو موفق در سراسر جهان  

9786009026135
جیم بلایذ
آراد کتاب
90,000  ریال
1391
بازاریابی - مدیریت
موقعیت
عمومی
شبستان
31
34

100 ایده بزرگ بازاریابی از شرکت‌های پیشرو موفق در سراسر جهان  

9786009026135
جیم بلایذ
آراد کتاب
270,000  ریال
1397
بازاریابی - مدیریت
موقعیت
عمومی
شبستان
31
34

100 ایده بزرگ بازاریابی از شرکت‌های پیشرو موفق در سراسر جهان  

9786009026135
جیم بلایذ
آراد کتاب
90,000  ریال
1391
بازاریابی - مدیریت
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
10

100 ایده بزرگ بازاریابی از شرکت‌های پیشرو موفق در سراسر جهان  

9786009026135
جیم بلایذ
آراد کتاب
270,000  ریال
1397
بازاریابی - مدیریت
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
10

1001 راز آرایش و زیبایی: کلیدهای طلایی برای داشتن چهره‌ای زیبا، جوان و جذاب  

9786001860140
اعظم قاسمی
آراد کتاب
55,000  ریال
1391
پوست - بهداشت
زیبایی شخصی
مو - آرایش - بهداشت
چهره‌پردازی
موقعیت
عمومی
شبستان
31
34

1001 راز آرایش و زیبایی: کلیدهای طلایی برای داشتن چهره‌ای زیبا، جوان و جذاب  

9786001860140
اعظم قاسمی
آراد کتاب
55,000  ریال
1391
پوست - بهداشت
زیبایی شخصی
مو - آرایش - بهداشت
چهره‌پردازی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
10

101 روش برای موفقیت در بازاریابی شبکه‌ای (به همراه 20 پیشنهاد ارزنده برای ایجاد کسب و کار بازاریابی شبکه‌ای)  

9786001862717
اندرو گریفیث
آراد کتاب
165,000  ریال
1396
بازاریابی
بازاریابی چند سطحی
موقعیت
عمومی
شبستان
31
34

101 روش برای موفقیت در بازاریابی شبکه‌ای (به همراه 20 پیشنهاد ارزنده برای ایجاد کسب و کار بازاریابی شبکه‌ای)  

9786001862717
اندرو گریفیث
آراد کتاب
165,000  ریال
1396
بازاریابی
بازاریابی چند سطحی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
10

42 قانون پرش به سوی موفقیت حرفه‌ای: راهنمای موفقیت در کسب و کار در عصر اینترنت  

9786009026197
باد بیلانیچ
آراد کتاب
210,000  ریال
1397
موفقیت در کسب و کار
موقعیت
عمومی
شبستان
31
34

42 قانون پرش به سوی موفقیت حرفه‌ای: راهنمای موفقیت در کسب و کار در عصر اینترنت  

9786009026197
باد بیلانیچ
آراد کتاب
210,000  ریال
1397
موفقیت در کسب و کار
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
10