جستجو
31

Chabahar: the golden port of Iran  

9786006280080
محمود بلوچ
آرامش
190,000  ریال
1394
چابهار
موقعیت
عمومی
شبستان
3
14

Easy songs for kids: arrangements for piano  

9790901452152
شیوا صمیمی
آرامش
70,000  ریال
1394
موسیقی - پارتیسیون
پیانو - آموزش
موقعیت
عمومی
شبستان
3
14

آمار و کاربرد آن در مدیریت (1 و 2) همراه با سئوالات کنکور کارشناسی ارشد برای دانشجویان رشته‌های مدیریت (صنعتی، بازرگانی، دولتی، بیمه، جهانگردی) ...  

9789649219196
ایرج ابراهیمی,جمشید صالحی‌صدقیانی
آرامش
190,000  ریال
1391
آمار - مسائل، تمرین‌ها و غیره
دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - آزمون‌ها
مدیریت - روشهای آماری - مسائل، تمرینها و غیره
موقعیت
عمومی
شبستان
3
14

آموزش سه‌تار  

9649217274
جلال ذوالفنون
آرامش
130,000  ریال
1392
سه‌تار - پارتیسیون
سه‌تار - راهنمای آموزشی
موقعیت
عمومی
شبستان
3
14

آموزش سه‌تار  

964696575X
جلال ذوالفنون
آرامش
55,000  ریال
1391
سه‌تار - پارتیسیون
سه‌تار - راهنمای آموزشی
موقعیت
عمومی
شبستان
3
14

آموزش سه‌تار  

9649217207
جلال ذوالفنون
آرامش
55,000  ریال
1391
سه‌تار - پارتیسیون
سه‌تار - راهنمای آموزشی
موقعیت
عمومی
شبستان
3
14

آموزش سه‌تار  

9649217274
جلال ذوالفنون
آرامش
97,000  ریال
1391
سه‌تار - پارتیسیون
سه‌تار - راهنمای آموزشی
موقعیت
عمومی
شبستان
3
14

آموزش سه‌تار  

9646965741
جلال ذوالفنون
آرامش
60,000  ریال
1391
سه‌تار - پارتیسیون
سه‌تار - راهنمای آموزشی
موقعیت
عمومی
شبستان
3
14

آموزش مقدماتی فلوت ریکوردر  

9646965628
-
آرامش
33,000  ریال
1391
فلوت ریکوردر - آموزش
موقعیت
عمومی
شبستان
3
14

تار و ترانه: قدم به قدم با دستور مقدماتی تار و سه‌تار هنرستان: کتاب اول و دوم  

9790901462908
-
آرامش
270,000  ریال
1397
سه‌تار - پارتیسیون
سازهای ایرانی - ردیف - پارتیسیون
سه‌تار - آموزش
تار - آموزش
موسیقی برای تار - پارتیسیون
موقعیت
عمومی
شبستان
3
14