جستجو
143

1100 واژه  

9786007173909
-
آرمان دانش
200,000  ریال
1395
زبان انگلیسی - واژگان
زبان انگلیسی - واژگان - مسائل، تمرین‌ها و غیره
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
14

504 واژه  

9786007173893
-
آرمان دانش
200,000  ریال
1395
زبان انگلیسی - واژگان
زبان انگلیسی - واژگان - مسائل، تمرین‌ها و غیره
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
14

Residents' preference of a rooftop garden as an ...  

9786008628132
ندا جعفری
آرمان دانش
60,000  ریال
1396
توسعه پایدار شهری
معماری پایدار
کشاورزی شهری
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
14

آزمون سالهای گذشته (مجموعه زیست‌شناسی)  

9786009199211
محمدحسن تقی‌زاده
آرمان دانش
150,000  ریال
1392
فیزیک زیستی
فیزیک زیستی - آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
14

آوانگاری معجم‌های دوسویه عربی  

9786008628262
حمیده شکوهی‌کوشالی
آرمان دانش
60,000  ریال
1396
قرآن - تحقیق
زبان عربی - آواشناسی
زبان عربی - آوانویسی به انگلیسی - نمونه‌پژوهی
زبان عربی - آوانویسی - نمونه‌پژوهی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
14

آکوستیک در معماری  

9786007173077
سعید سعیدی‌پور
آرمان دانش
45,000  ریال
1393
صوت‌شناسی ساختمانی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
14

آیین دادرسی مدنی مقدماتی  

9786007173329
گروه مولفان
آرمان دانش
700,000  ریال
1394
آیین دادرسی مدنی - ایران
دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - آزمون‌ها
آیین دادرسی مدنی - ایران - آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)
آیین دادرسی مدنی - ایران - راهنمای آموزشی (عالی)
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
14

آیین دادرسی مدنی پیشرفته  

9786007173336
گروه مولفین انتشارات آرمان دانش
آرمان دانش
40,000  ریال
1394
آیین دادرسی مدنی - ایران
حقوق مدنی - ایران
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
14

استراتژی‌های مدیریت تعارض  

9786008628125
کبری بخشی‌کتشالی
آرمان دانش
60,000  ریال
1396
مدیریت تعارض
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
14

اصول حسابداری و هزینه‌یابی  

9786008628149
امین اکبری
آرمان دانش
150,000  ریال
1396
حسابداری
حسابداری قیمت تمام شده
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
14