جستجو
598

500 روز با نیما: بررسی و تبیین اشعار تبری نیما یوشیج  

9789642315987
عادل جهان‌آرای
آرون
520,000  ریال
1397
شعر فارسی - قرن 14 - تاریخ و نقد
نیمایوشیج، 1338 - 1274، مستعار. روجا (مجموعه اشعار تبری نیما) - نقد و تفسیر
شعر مازندرانی - قرن 9 - تاریخ و نقد
موقعیت
عمومی
شبستان
29
35

70 تغییر برای موفقیت  

9789642311699
اکبر مرادی
آرون
34,000  ریال
1391
تحول (روان‌شناسی)
موفقیت - راه و رسم زندگی
تغییر
موقعیت
عمومی
شبستان
29
35

Accounting English learning (step by step) for the students of accounting  

9789642311941
محمدرضا عباسی,اشرف زهره‌وند
آرون
70,000  ریال
1393
زبان انگلیسی - کتاب‌های قرائت - حسابداری
موقعیت
عمومی
شبستان
29
35

Basic grammar for English learnes  

9789642312252
امیرحسن کوهی
آرون
70,000  ریال
1393
زبان انگلیسی - دستور
موقعیت
عمومی
شبستان
29
35

Expanding reading skills and vocabulary through texts  

9789642312214
امیرحسن کوهی
آرون
70,000  ریال
1393
خواندن - استنباط
زبان انگلیسی - راهنمای آموزشی - خارجیان
موقعیت
عمومی
شبستان
29
35

General English through reading enjoyably: a reader for students of English as a foreign language  

9789642312917
ارمغان قله‌شاه‌زری
آرون
200,000  ریال
1394
زبان انگلیسی - راهنمای آموزشی (عالی)
زبان انگلیسی - کتاب‌های قرائت (دانشگاهی)
زبان انگلیسی - انشاء و تمرین
موقعیت
عمومی
شبستان
29
35

Labour relation English learning (step by step)  

9789642311958
محمدرضا عباسی,اشرف زهره‌وند
آرون
130,000  ریال
1393
زبان انگلیسی - کتاب‌های قرائت - کسب و کار
موقعیت
عمومی
شبستان
29
35

Speak in discussion  

9789642312504
مرتضی رزاقی
آرون
90,000  ریال
1393
زبان انگلیسی - مکالمه و جمله‌سازی - راهنمای آموزشی
موقعیت
عمومی
شبستان
29
35

آئین دادرسی مدنی به صورت نموداری  

9789642312849
فرهود مریدی
آرون
120,000  ریال
1394
حقوق مدنی
موقعیت
عمومی
شبستان
29
35

آئین دادرسی مدنی به صورت نموداری  

9789642312849
فرهود مریدی
آرون
120,000  ریال
1395
حقوق مدنی
موقعیت
عمومی
شبستان
29
35