جستجو
115

Willingness to communicate and deading comprehension strategies of Iranian EFL learners  

9786226154475
الناز دبیران,رضا برزگر
آریا دانش
150,000  ریال
1397
ارتباط گفتاری
زبان دوم - فراگیری - تحقیق
زبان انگلیسی - فراگیری - تحقیق
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
17

آثار ابطال دلائل در امور کیفری  

9786229931004
صابر ذوالفقاری‌کریمی,علی گرجی‌مهلبانی
آریا دانش
210,000  ریال
1397
گواهی و گواهان (فقه)
ادله اثبات دعوی - ایران - نمونه‌پژوهی
ادله و شواهد (حقوق) - ایران - نمونه‌پژوهی
گواهی و گواهان - ایران - نمونه‌پژوهی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
17

آرامش و اضطراب از منظر قرآن  

9786226154864
ندا اردستانی,رحمت‌الله قراخانی
آریا دانش
200,000  ریال
1397
آرامش و آسایش - جنبه‌های قرآنی
اضطراب - جنبه‌های قرآنی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
17

آشنایی با تجهیزات فرآیندهای نفت و گاز و پتروشیمی  

9786226154970
سعید نیازخانی
آریا دانش
300,000  ریال
1397
پتروشیمی، صنایع - ابزار و وسایل
گاز - صنعت و تجارت - وسایل و تجهیزات
نفت - صنعت و تجارت - وسایل و تجهیزات
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
17

آیین‌نامه اجرایی ماده 50 قانون تامین اجتماعی  

9786226154819
-
آریا دانش
180,000  ریال
1397
تامین اجتماعی - ایران
تامین اجتماعی - قوانین و مقررات - ایران
سازمان تامین اجتماعی - آیین‌نامه‌ها
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
17

اثرات واردات حامل دانش بر انتشار گازهای گلخانه‌ای در ایران و کشورهای منتخب در حال توسعه با رهیافت اقتصادسنجی فضایی  

9786229927984
مرضیه عامری
آریا دانش
150,000  ریال
1397
گازهای گلخانه‌ای - ایران - جنبه‌های زیست محیطی - نمونه‌پژوهی
گازهای گلخانه‌ای - کشورهای در حال رشد - جنبه‌های زیست محیطی - نمونه‌پژوهی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
17

احوال شخصیه فرد منجمدشده از منظر فقهی حقوقی  

9786226154543
شهناز بصیرزاده,سارا ادیبی‌سده
آریا دانش
190,000  ریال
1397
سرمازیستی
سرمازیستی (فقه)
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
17

ارایه مدل نوآوری دانش‌محور در دانشگاه‌های آزاد اسلامی استان مازندران  

9786229909003
مرتضی ولی‌اله‌پور
آریا دانش
160,000  ریال
1397
تحول سازمانی - ایران - مدیریت - نمونه‌پژوهی
مدیریت دانش - ایران - نوآوری - نمونه‌پژوهی
دانشگاه‌ها و مدارس عالی - ایران - مدیریت - نمونه‌پژوهی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
17

ارزیابی ترکیب بدن داوران و کمک‌داوران حرفه‌ای فوتبال  

9786229909089
محمدرسول ذورقی
آریا دانش
140,000  ریال
1397
داوران فوتبال - فیزیولوژی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
17

ارزیابی صندوق‌های سرمایه‌گذاری با تکنیک DEA  

9786226154833
عادل پورقادرچوبر,علی سیمائی
آریا دانش
200,000  ریال
1397
تحلیل پوششی داده‌ها
صندوق تامین سرمایه‌گذاری - ایران - نمونه‌پژوهی
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F1
1
17