جستجو
217

1396 Pre هفت درس داخلی: سوالات آزمون پیش‌کارورزی اسفند 1396 هشت قطب کشوری با پاسخ تشریحی  

9786008778615
امید پیرحاجی,پیام ریاحی‌سامانی
آریا نگار (سیب سبز)
500,000  ریال
1397
کارآموزی (پزشکی) - آزمون‌ها و تمرین‌ها
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F2
1
4/2

1396 Pre: سوالات آزمون پیش کارورزی اسفند 1396 قطب تهران  

9786008778646
امید پیرحاجی,کیوان رضایی,امیررضا شعبانی
آریا نگار (سیب سبز)
600,000  ریال
1397
پزشکی - آزمون‌ها و تمرین‌ها
کارآموزی (پزشکی) - آزمون‌ها و تمرین‌ها
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F2
1
4/2

1396 Pre: سوالات هشت قطب کشوری پره‌انترنی اسفند 1396، ارتوپدی، نورولوژی، پوست، رادیولوژی، ENT ...  

9786008778684
امید پیرحاجی,کیوان رضایی,امیررضا شعبانی
آریا نگار (سیب سبز)
600,000  ریال
1397
آمار پزشکی - آزمون‌ها و تمرین‌ها
ارتوپدی - آزمون‌ها و تمرین‌ها
اعصاب - بیماری‌ها - آزمون‌ها و تمرین‌ها
پزشکی - آزمون‌ها و تمرین‌ها
داروشناسی - آزمون‌ها و تمرین‌ها
پرتوشناسی - آزمون‌ها و تمرین‌ها
اخلاق پزشکی - آزمون‌ها و تمرین‌ها
پوست - بیماری‌ها - آزمون‌ها و تمرین‌ها
بیماری‌های همه‌گیر - آزمون‌ها و تمرین‌ها
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F2
1
4/2

1396 Pre: سوالات پره‌انترنی اسفند 1396 - ماژور 2 جراحی، زنان، اطفال  

9786008778660
امید پیرحاجی,کیوان رضایی,امیررضا شعبانی
آریا نگار (سیب سبز)
600,000  ریال
1397
پزشکی - آزمون‌ها و تمرین‌ها
پزشکی کودکان - آزمون‌ها و تمرین‌ها
جراحی - آزمون‌ها و تمرین‌ها
پزشکی زنان - آزمون‌ها و تمرین‌ها
پزشکی داخلی - آزمون‌ها و تمرین‌ها
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F2
1
4/2

1396 Pre: سوالات پره‌انترنی اسفند 1396 - مینور 1 اورولوژی، روانپزشکی، عفونی، چشم، پاتولوژی  

9786008778653
امید پیرحاجی,شمیم شفیعیون,شقایق دهقانی
آریا نگار (سیب سبز)
600,000  ریال
1397
پزشکی - آزمون‌ها و تمرین‌ها
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F2
1
4/2

300 test & rapid points ارتوپدی  

9786008778929
امید پیرحاجی,رویا آزاد
آریا نگار (سیب سبز)
700,000  ریال
1397
ارتوپدی - آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)
پزشکی داخلی - آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F2
1
4/2

300 test & rapid points بیماری‌های روان  

9786008778547
امید پیرحاجی
آریا نگار (سیب سبز)
450,000  ریال
1396
بیماری‌های روانی - آزمون‌ها و تمرین‌ها (عالی)
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F2
1
4/2

300 test & rapid points جراحی  

9786008778554
امید پیرحاجی
آریا نگار (سیب سبز)
1,300,000  ریال
1396
پزشکی - آزمون‌ها و تمرین‌ها
جراحی - آزمون‌ها و تمرین‌ها
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F2
1
4/2

300 test & rapid points: اطفال 1  

9786008778394
امید پیرحاجی
آریا نگار (سیب سبز)
450,000  ریال
1396
پزشکی کودکان - آزمون‌ها و تمرین‌ها
کودکان - بیماری‌ها - آزمون‌ها و تمرین‌ها
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F2
1
4/2

300 test & rapid points: اطفال 2  

9786008778516
امید پیرحاجی
آریا نگار (سیب سبز)
450,000  ریال
1396
پزشکی کودکان - آزمون‌ها و تمرین‌ها
کودکان - بیماری‌ها - آزمون‌ها و تمرین‌ها
موقعیت
دانشگاهی (پزشکی، فنی و ...)
F2
1
4/2