جستجو
83

ابزار رهبری: بینش، الهام، نیروی حرکت  

9789647196413
ماکس لندزبرگ
آریابان
90,000  ریال
1392
رهبری
موقعیت
عمومی
شبستان
30
27

ارزشیابی توصیفی: خلاقیت و موانع پیش رو  

9789647196598
فهیمه آمری
آریابان
50,000  ریال
1392
آموزش و پرورش - ارزشیابی
شاگردان - ارزشیابی
موقعیت
عمومی
شبستان
30
27

اسرار مرداک: جز مرگ  

9789647196673
مورین جنینگز
آریابان
240,000  ریال
1396
داستان‌های انگلیسی - قرن 20م.
موقعیت
عمومی
شبستان
30
27

به قول یارو گفتنی: اتوچرخه ساخته‌ایم  

9789647196604
مهدی طباطبایی‌فر
آریابان
60,000  ریال
1394
داستان‌های طنزآمیز فارسی - قرن 14
موقعیت
عمومی
شبستان
30
27

بگذار سگ‌ها را رها کنیم  

9789647196734
مورین جنینگز
آریابان
470,000  ریال
1397
داستان‌های کانادایی - قرن 20م.
موقعیت
عمومی
شبستان
30
27

تحول و جایگاه طبقه متوسط در ایران معاصر  

9789647196741
عطاءالله مقدم‌فر
آریابان
350,000  ریال
1397
طبقات اجتماعی - ایران - تاریخ - قرن 14
طبقه متوسط - ایران
طبقه متوسط - ایران - تاریخ
موقعیت
عمومی
شبستان
30
27

تو این دوره و زمانه دیگه از شیر مادر هم کاری بر‌نمی‌یاد!  

9789647196581
محمد احتشام
آریابان
50,000  ریال
1392
نکته‌گویی‌ها و گزینه‌گویی‌ها
موقعیت
عمومی
شبستان
30
27

توم بیچاره سردش است  

9789647196697
مورین جنینگز
آریابان
300,000  ریال
1396
داستان‌های کانادایی - قرن 20م.
موقعیت
عمومی
شبستان
30
27

حکومت مردم: آغاز دموکراسی از خود و خانواده  

9789647196550
هومان حسن‌پور
آریابان
120,000  ریال
1392
دموکراسی
موقعیت
عمومی
شبستان
30
27

دزیره  

9789647196406
آنماری سلینکو
آریابان
250,000  ریال
1392
دزیره، ملکه، همسر جان چارلز چهاردهم، پادشاه سوئد و نروژ، 1860 - 1777م
داستان‌های آلمانی - قرن 20م.
موقعیت
عمومی
شبستان
30
27