جستجو
173

PMBOK در عمل کاربست عملی کتاب راهنمای پیکره‌ی دانش مدیریت پروژه  

9786006227306
هرولد کرزنر,فرانک‌پی. سالادیس
آریانا قلم وابسته به شرکت پژوهشی صنعتی آریانا یهسان
74,000  ریال
1391
مدیریت طرح‌ها
موقعیت
عمومی
شبستان
31
44

آزمون اصول بازار سرمایه  

9786006227689
محمد احمدی,علی ابراهیم‌نژاد,حمید اسلامیان
آریانا قلم وابسته به شرکت پژوهشی صنعتی آریانا یهسان
0  ریال
1392
سازمان بورس اوراق بهادار - بازار سرمایه - آزمونها
موقعیت
عمومی
شبستان
31
44

آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه: از سری آزمون‌های سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس استاندارد CFA  

9786006227856
محمد احمدی
آریانا قلم وابسته به شرکت پژوهشی صنعتی آریانا یهسان
225,000  ریال
1393
بازار سرمایه - آزمون‌ها و تمرین‌ها
سازمان بورس اوراق بهادار - آزمونها
موقعیت
عمومی
شبستان
31
44

آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه: از سری آزمون‌های سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس استاندارد CFA  

9786006227481
محمد احمدی
آریانا قلم وابسته به شرکت پژوهشی صنعتی آریانا یهسان
198,000  ریال
1392
بازار سرمایه - آزمون‌ها و تمرین‌ها
سازمان بورس اوراق بهادار - آزمونها
موقعیت
عمومی
شبستان
31
44

آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه: از سری آزمون‌های سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس استاندارد CFA  

9786006227474
محمد احمدی
آریانا قلم وابسته به شرکت پژوهشی صنعتی آریانا یهسان
135,000  ریال
1391
بازار سرمایه - آزمون‌ها و تمرین‌ها
سازمان بورس اوراق بهادار - آزمونها
موقعیت
عمومی
شبستان
31
44

آمادگی آزمون اصول بازار سرمایه: از سری آزمون‌های سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس استاندارد CFA  

9786007677032
-
آریانا قلم وابسته به شرکت پژوهشی صنعتی آریانا یهسان
320,000  ریال
1394
بازار سرمایه - آزمون‌ها و تمرین‌ها
سازمان بورس اوراق بهادار - آزمونها
موقعیت
عمومی
شبستان
31
44

آمادگی آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه: از سری آزمون‌های سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس استاندارد CFA  

9786006227245
محمد احمدی,علی سرزعیم,علی ابراهیم‌نژاد,حمید اسلامیان,طاهره حیاتی
آریانا قلم وابسته به شرکت پژوهشی صنعتی آریانا یهسان
225,000  ریال
1393
بازار سرمایه - آزمون‌ها و تمرین‌ها
بازار سرمایه - راهنمای آموزشی
موقعیت
عمومی
شبستان
31
44

آمادگی آزمون تحلیل‌گری بازار سرمایه: از سری آزمون‌های سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس استاندارد CFA  

9786006227283
محمد احمدی,علی سرزعیم,علی ابراهیم‌نژاد,حمید اسلامیان,طاهره حیاتی
آریانا قلم وابسته به شرکت پژوهشی صنعتی آریانا یهسان
225,000  ریال
1393
بازار سرمایه - آزمون‌ها و تمرین‌ها
بازار سرمایه - راهنمای آموزشی
موقعیت
عمومی
شبستان
31
44

آمادگی آزمون معامله‌گری ابزار مشتقه: از سری آزمون‌های سازمان بورس و اوراق بهادار بر اساس استاندارد CFA ...  

9786006227672
سیدعلیرضا صادقی,عباس گمار
آریانا قلم وابسته به شرکت پژوهشی صنعتی آریانا یهسان
138,000  ریال
1392
معاملات آتی ارز - ایران
اوراق بهادار مشتقه
بازار سرمایه - ایران - آزمون‌ها
اختیار معامله در بورس
موقعیت
عمومی
شبستان
31
44

آینده انرژی‌های تجدیدپذیر: با مروری بر نظر 170 اندیشمند و 50 سناریوی معتبر جهانی  

9786006227993
انجمن جهانی سیاست‌گذاری انرژی‌های تجدیدپذیر
آریانا قلم وابسته به شرکت پژوهشی صنعتی آریانا یهسان
210,000  ریال
1393
انرژی‌های پایان‌ناپذیر
موقعیت
عمومی
شبستان
31
44