جستجو
61

آغوش دودی  

9786008349365
فاطمه ذبیح‌اله‌زاده
یوبان
140,000  ریال
1397
داستان‌های فارسی - قرن 14
موقعیت
عمومی
شبستان
1
5

آپالاچیای آشغالی  

9786008349204
اسکات مکلاناهان
یوبان
160,000  ریال
1397
داستان‌های آمریکایی - قرن 21م.
موقعیت
عمومی
شبستان
1
5

اخذ تابعیت مضاعف و تاثیر آن بر حقوق مکتسبه  

9786008349266
-
یوبان
150,000  ریال
1396
حقوق بین‌الملل خصوصی - تابعیت
تابعیت مضاعف - ایران
موقعیت
عمومی
شبستان
1
5

از حال بد به حال خوب  

9786008349082
دیویددی. برنز
یوبان
350,000  ریال
1395
شناخت‌درمانی
داروهای روانپزشکی
موقعیت
عمومی
شبستان
1
5

از لنز تیره  

9786009538492
فیلیپ‌کی. دیک
یوبان
240,000  ریال
1396
داستان‌های آمریکایی - قرن 20م.
موقعیت
عمومی
شبستان
1
5

استفاده از تئوری بازی‌ها برای انتخاب ویژگی‌های بهینه  

9786008349143
زهره واحدی
یوبان
80,000  ریال
1395
نظریه بازی‌ها
محاسبات تکاملی
موقعیت
عمومی
شبستان
1
5

افشاگر  

9786008349211
جان گریشام
یوبان
350,000  ریال
1396
داستان‌های آمریکایی - قرن 20م.
موقعیت
عمومی
شبستان
1
5

به هم رسیدن و با هم ماندن  

9786008349310
ویلیام گلسر,کارلین گلسر
یوبان
150,000  ریال
1397
روابط زن و مرد
زناشویی
نظریه کنترل
موقعیت
عمومی
شبستان
1
5

بیرتاون  

9786008349389
فردریک بکمن
یوبان
0  ریال
1397
داستان‌های سوئدی - قرن 21م.
موقعیت
عمومی
شبستان
1
5

بیگانه  

9786008349037
آلبر کامو
یوبان
80,000  ریال
1395
داستان‌های فرانسه - قرن 20م.
موقعیت
عمومی
شبستان
1
5