جستجو
5

جاناتان مرغ دریایی  

9786229954270
ریچارد باخ
یونگ
150,000  ریال
1397
داستان‌های آمریکایی - قرن 20م.
موقعیت
عمومی
شبستان
22
36

شازده کوچولو  

9786229954294
آنتوان‌دو سنت‌اگزوپری
یونگ
0  ریال
1397
داستان‌های فرانسه - قرن 20م. - ادبیات کودکان و نوجوانان
موقعیت
عمومی
شبستان
22
36

قلعه حیوانات (مزرعه حیوانات)  

9786229954287
جورج اورول
یونگ
175,000  ریال
1397
داستان‌های انگلیسی - قرن 20م.
موقعیت
عمومی
شبستان
22
36

مهارت حل مساله و تصمیم‌گیری  

9786229956212
ولی ملائی
یونگ
100,000  ریال
1397
تصمیم‌گیری
حل مساله
موقعیت
عمومی
شبستان
22
36

هدایت تحصیلی و انتخاب رشته  

9786229956205
ولی ملائی
یونگ
180,000  ریال
1397
مشاوره در آموزش متوسطه - ایران
آموزش متوسطه - ایران - راهنمای مطالعه
آموزش متوسطه - ایران - برنامه‌ریزی
موقعیت
عمومی
شبستان
22
36