جستجو
14

آتش جنون  

9786229985021
فرشته تات‌شهدوست
یوپا
600,000  ریال
1397
داستان‌های فارسی - قرن 14
موقعیت
عمومی
شبستان
9
5

بختک  

9786229985045
غزل پورنسایی
یوپا
650,000  ریال
1397
داستان‌های فارسی - قرن 14
موقعیت
عمومی
شبستان
9
5

بلوغ  

9786229985755
غزل پورنسایی
یوپا
500,000  ریال
1397
داستان‌های فارسی - قرن 14
موقعیت
عمومی
شبستان
9
5

تسلسل  

9786229985076
شایسته‌سادات کریمی
یوپا
550,000  ریال
1397
داستان‌های فارسی - قرن 14
موقعیت
عمومی
شبستان
9
5

تموم شهر خوابیدن  

9786226329309
شقایق لامعی
یوپا
750,000  ریال
1397
داستان‌های فارسی - قرن 14
موقعیت
عمومی
شبستان
9
5

دختر پرتقالی  

9786226329064
یوستین گوردر
یوپا
200,000  ریال
1397
داستان‌های نروژی - قرن 20م.
موقعیت
عمومی
شبستان
9
5

دختری در قطار  

9786226329071
پائولا هاوکینز
یوپا
350,000  ریال
1397
داستان‌های انگلیسی - قرن 20م.
موقعیت
عمومی
شبستان
9
5

سرخ ستارگان مرموز  

9786226329033
منصوره خزایی
یوپا
500,000  ریال
1397
داستان‌های فارسی - قرن 14
موقعیت
عمومی
شبستان
9
5

سه‌شنبه‌ها با موری  

9786226329057
میچ آلبوم
یوپا
200,000  ریال
1397
تصلب جانبی آمیوترونیک - بیماران - ایالات متحده - سرگذشتنامه
دانشگاه براندیس - هیات علمی - سرگذشتنامه
مرگ - جنبه‌های روان‌شناسی - نمونه‌پژوهی
معلمان - ایالات متحده - روابط با شاگردان - نمونه‌پژوهی
شوارتس، موریس
موقعیت
عمومی
شبستان
9
5

شیر سیاه  

9786229985793
الیف شفق
یوپا
300,000  ریال
1397
داستان‌های ترکی - ترکیه - قرن 20م.
موقعیت
عمومی
شبستان
9
5