جستجو
132

150 داستان کوتاه کوتاه: کتابی متفاوت، تغییر افکار، راه‌گشایی تازه  

9786009867561
علی پورعلی‌دانشور,ابراهیم فرجاد
ییلاق قلم
125,000  ریال
1397
داستان‌های کوتاه - مجموعه‌ها
داستان‌های آموزنده - مجموعه‌ها
موقعیت
عمومی
شبستان
2
4

1984  

9786009897124
جورج اورول
ییلاق قلم
250,000  ریال
1397
داستان‌های انگلیسی - قرن 20م.
موقعیت
عمومی
شبستان
2
4

Alphabet for +5  

9786009980628
راحله تیموری‌فیضی
ییلاق قلم
60,000  ریال
1397
الفبای انگلیسی - راهنمای آموزشی (ابتدایی)
موقعیت
عمومی
شبستان
2
4

Color for +5  

9786009980611
راحله تیموری‌فیضی
ییلاق قلم
50,000  ریال
1397
رنگ‌آمیزی برای کودکان
زبان انگلیسی - واژگان - مصور
رنگ‌ها
موقعیت
عمومی
شبستان
2
4

English grammar = دستور زبان انگلیسی  

9786226286251
حامد اسماعیلی,محمدرضا میرمظهری
ییلاق قلم
155,000  ریال
1397
زبان انگلیسی - دستور - راهنمای آموزشی
موقعیت
عمومی
شبستان
2
4

How to use your pen?  

9786009980604
راحله تیموری‌فیضی
ییلاق قلم
90,000  ریال
1397
الفبای انگلیسی - راهنمای آموزشی
خوشنویسی - راهنمای آموزشی
خط انگلیسی - راهنمای آموزشی
موقعیت
عمومی
شبستان
2
4

IQ یا ضریب هوش خود را بسنجید به همراه صد معمای هوش  

9786009867554
علی پورعلی‌دانشور,مجید قندیان‌کوچه‌باغ
ییلاق قلم
65,000  ریال
1397
آزمون‌های هوش
موقعیت
عمومی
شبستان
2
4

Numbers for +5  

9786009867882
راحله تیموری‌فیضی
ییلاق قلم
95,000  ریال
1397
اعداد انگلیسی
شمارش
موقعیت
عمومی
شبستان
2
4

Tribal tripura and environmental importance: case study (chamka, reang and tripuri)  

9786009897605
سانتوش ماندال
ییلاق قلم
140,000  ریال
1397
تیپورا - هند - وضع اجتماعی
موقعیت
عمومی
شبستان
2
4

آذربایجان داستانلاری: عاشیق داستانلاری  

9786009897711
-
ییلاق قلم
580,000  ریال
1397
داستان‌های کوتاه ترکی - ایران - قرن 14
شعر ترکی آذربایجانی - ایران - قرن 14 - مجموعه‌ها
شعر ترکی آذربایجانی - ایران - تبریز - قرن 14 - مجموعه‌ها
موقعیت
عمومی
شبستان
2
4