یاسر احمدوند
رئیس

علی رمضانی
قائم مقام و سخنگو

حسین دیوسالار
مشاور رئیس و مدیر کمیته اموربین الملل

محمد اله یاری
مدیر کمیته ناشران داخلی

محمد علی مرادیان
مشاور رئیس و رئیس شورای نظارت و ارزیابی

اسماعیل جانعلی‌پور
(مدیر کمیته ناشران خارجی)

علی شجاعی صائین
رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات ناشران

سعید مجیدی
مدیر کمیته فعالیت های فرهنگی

حسین تیموری
مدیر کمیته اجرایی و پشتیبانی

محمد خلج
مدیر کمیته اداری و مالی

مجید صحاف
مشاور رئیس

آزاده نظربلند
مدیر کمیته اطلاع رسانی و پاسخگویی

مهدی خسروی
مدیر کمیته حراست

محمدحسین آزادبخت
مدیر کمیته مراسم و میهمانان ویژه

مرتضی بریری
مدیر کمیته روابط عمومی

فرشید فرح‌خواه
مدیر کمیته سایت ها و سامانه ها

support[at]icfi[dot]ir

محمدرضا سلمان‌زاده
مشاور رئیس

محمد مهدی شیخ صراف
مشاور رسانه ای قائم مقام

حسین صفری
مشاور قائم مقام

به ما بپیوندید: