یاسر احمدوند (رئیس نمایشگاه)

علی رمضانی (قائم مقام نمایشگاه)

محمد الهیاری (مدیر کمیته ناشران داخلی)

اسماعیل جانعلی‌پور (مدیر کمیته ناشران خارجی)

محمد علی مرادیان (مشاور رئیس و مسئول شورای نظارت و ارزیابی)

حسین صفری (مدیر کمیته اجرایی و پشتیبانی)

محمد خلج (مدیر کمیته اداری و مالی)

علیرضا اسماعیلی (مسئول هیات رسیدگی به تخلفات)

سعید مجیدی (مدیر کمیته فعالیت‌های فرهنگی )

مجید صحاف (مدیر کمیته تبلیغات، ارتباطات رسانه‌ای و فضای مجازی)