محسن جوادی (رئیس نمایشگاه و رییس شورای برنامه ریزی)

  021-33966080-1

امیر مسعود شهرام نیا  (قائم مقام،رئیس شورای نظارت و ارزیابی و عضو شورای برنامه ریزی)

  021-66415271-2 داخلی 102-103

  vicepresident[at]tibf[dot]ir

یحیی دهقانی معاون اجرایی

  021-61094840

همایون امیرزاده (رئیس هیات رسیدگی به تخلفات و عضو شورای نظارت و ارزیابی)

  021-33966082-3

حسین صفری  (مدیرکمیته اجرایی و رفاهی)

  021-66415608-66415490

محسن نصراله  (مدیرکمیته پشتیبانی)

  021-66415100

مصطفی وکیل قاهانی (مدیرکمیته مالی)

  021-66415183

هادی بقراط پور دبیر کمیسیون معاملات و امور قراردادها

  021-66415196

علی فریدونی عضو شورای نظارت و ارزیابی و رئیس کارگروه نظارت بر نشر بین‌الملل

  021-88318655-6

مهدی سهل آبادی (مدیرکمیته حراست)

  021-38512629

داود موسایی (مدیر کمیته ناشران خارجی)

  021-889586970

هومان حسن‌پور (مدیرکمیته ناشران داخلی)

  021-66496284

غلامرضا نوعی (مدیر کمیته امور بین‌الملل)

  021-66415540

احمد شاکری مدیر بازار جهانی کتاب و مشاور قائم‌مقام در امور بین‌الملل

  021-66415271-2 داخلی 177

سیدمحمد طباطبایی (مدیر ستاد خبری و رسانه‌ای)

  021-38513065

رجبعلی سالاریان (مدیرکمیته روابط عمومی)

  021-66466290

داریوش نویدگویی (مدیرکمیته فعالیت های فرهنگی)

  021-88905945

محمدجواد مرادی‌نیا عضو شورای نظارت و ارزیابی و رئیس کارگروه نظارت بر نشر داخلی

  021-33966150

علی اکبرتورانیان (مدیرکمیته اطلاع رسانی)

مراد خزائی (مدیرسایت و فضای مجازی)

داریوش رضوانی (مدیر تشریفات)

  021-33966080-1

نیکنام حسین‌پور  عضو شورای نظارت و ارزیابی و رئیس هیئت تحدیدنظر رسیدگی به تخلفات

  021-33966104

محمد خلج عضو شورای نظارت و ارزیابی و رئیس کارگروه نظارت اجرایی و مالی

  021-66415262

محمد مهدی داودی‌پور (مدیر کمیته تبلیغات)

  021-88807193

مهدی اسماعیلی راد مشاور اجرایی رئیس نمایشگاه

  021-88807193

محسن عموشاهی دبیر و عضو شورای نظارت و ارزیابی و رئیس کارگروه نظارت بر فعالیت‌های فرهنگی و جنبی و دبیر شورای برنامه‌ریزی

  021-66414899

فرشید فرح خواه پشتیبان فنی

  Support[at]tibf[at]ir

مهشید اسدی زاده مدیربخش اداری و پرسنلی

  66415262