یاسر احمدوند
(رئیس نمایشگاه)

علی رمضانی
(قائم مقام نمایشگاه)

امین کمالوندی
(مدیر کمیته ناشران داخلی)

اسماعیل جانعلی‌پور
(مدیر کمیته ناشران خارجی)

محمد علی مرادیان
(مشاور رئیس و مسئول شورای نظارت و ارزیابی)

مجید صحاف
(مدیر کمیته روابط‌عمومی)

حسین دیوسالار
(مدیر کمیته بین‌الملل)

حسین صفری
(مدیر کمیته اجرایی و رفاهی)

محمد خلج
(مدیر کمیته اداری و مالی)

محمد حسین ظریفیان یگانه
(مشاور رئیس نمایشگاه و مسئول رسیدگی به تخلفات)

سعید مجیدی
(مدیر کمیته فعالیت‌های فرهنگی )

آزاده نظربلند
(مدیر کمیته پاسخگویی و اطلاع‌رسانی)

به ما بپیوندید: