محسن جوادی (رئیس نمایشگاه)

قادر آشنا (قائم مقام نمایشگاه)

مهدی اسماعیلی راد (معاون اجرایی)

ایوب دهقانکار (رئیس شورای نظارت وسخنگوی نمایشگاه)

نیکنام حسین‌پور  (مدیر هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات)

  021-33966104

رضا بصیرت (مدیر کمیته مالی)

علی فریدونی (مدیر کارگروه نظارت بر نشر خارجی)

  021-88318655-6

مهدی سهل آبادی (مدیرکمیته حراست)

  021-38512629

مهدی عمرانلو (مدیر کمیته ناشران خارجی)

سید احمد رفیع جواهری (مدیرکمیته ناشران داخلی)

حسین صفری  (مدیر کمیته اطلاع رسانی)

شیوا وکیل نسلیان (مدیربخش بین‌الملل)

سیدمحمد طباطبایی (مدیر کمیته روابط عمومی)

  021-38513065

حسن روشنایی (مدیر بخش اجرایی)

سعید مکرمی (مدیرکمیته علمی فرهنگی)

  021-88905945

محمدجواد مرادی‌نیا (مدیر کارگروه نظارت بر نشر داخلی)

  021-33966150

محمد خلج (مدیر کارگروه نظارت مالی و اجرایی)

وحید کریمی (مدیر بخش رفاهی)

مجتبی نماینده (مدیر بخش پشتیبانی)

هادی بقراط‌پور دبیر کمیسیون معاملات و مسئول امور حقوقی و قراردادها

ابراهیم حیدری (مدیر هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات)

فرشید فرح‌خواه مدیرامورانفورماتیک، سامانه فروش و هدفمندی یارانه خرید کتاب

  66415271-2 داخلی 191

  support[at]icfi[dot]ir