جستجو
179
1401/02/31 18:00 - 1401/02/31 19:30
سرای آموزش، جنب درب شماره 12، کمیته علمی فرهنگی

علوم شناختی و آینده صنعت نشر کتاب

موضوع محور
1401/02/31 16:00 - 1401/02/31 17:00
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

ادبیات داستانی دفاع مقدس؛ فرصت ها و رویکردها

نقد و بررسی
1401/02/31 16:00 - 1401/02/31 17:30
سرای آموزش، جنب درب شماره 12، کمیته علمی فرهنگی

رسانه های نوین و آینده صنعت نشر کتاب

موضوع محور
1401/02/31 15:00 - 1401/02/31 16:00
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

آسیب شناسی شعر دفاع مقدس

نقد و بررسی
1401/02/31 14:00 - 1401/02/31 15:00
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

نقش ادبیات در انتقال فرهنگ ایثار

بررسی
1401/02/31 14:00 - 1401/02/31 15:30
سرای آموزش، جنب درب شماره 12، کمیته علمی فرهنگی

پیشران ها و سناریوهای آینده صنعت نشر کتاب

موضوع محور
1401/02/31 14:00 - 1401/02/31 15:00
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی

کتاب پول طلا

بررسی
1401/02/31 11:45 - 1401/02/31 12:45
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

کتابهای آقایان دانشگر، داوودآبادی و صحرایی

جشن امضاء
1401/02/31 11:45 - 1401/02/31 12:45
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی

بررسی فعالیت های ناشران و مولفان بازنشسته فرهنگی

بررسی
1401/02/31 11:30 - 1401/02/31 13:00
سرای آموزش، جنب درب شماره 12، کمیته علمی فرهنگی

هوش مصنوعی، بلاک چین و آنیده صنعت نشر کتاب

موضوع محور