رویدادها

376
هوش مصنوعی، بلاک چین و آنیده صنعت نشر کتاب

موضوع : موضوع محور
زمان : 1401/02/31-11:30 - 1401/02/31-13:00
محل : سرای آموزش، جنب درب شماره 12، کمیته علمی فرهنگی
نشست تخصصی با ناشران و مولفان آموزشی

موضوع : نشست
زمان : 1401/02/31-10:30 - 1401/02/31-11:30
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی
کتاب پداگوژیکی

موضوع : بررسی
زمان : 1401/02/31-10:30 - 1401/02/31-11:30
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی
واقعیت گسترده، متاورس و آینده صنعت نشر کتاب

موضوع : موضوع محور
زمان : 1401/02/31-10:00 - 1401/02/31-11:00
محل : سرای آموزش، جنب درب شماره 12، کمیته علمی فرهنگی
آسیب شناسی تاریخ نگاری

موضوع : بررسی
زمان : 1401/02/30-19:00 - 1401/02/30-20:00
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی
آسیب شناسی تاریخنگاری معاصر بعد از انقلاب اسلامی

موضوع : میزگرد
زمان : 1401/02/30-19:00 - 1401/02/30-20:00
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی
بررسی مجالس قانونگذاری

موضوع : نقد و بررسی
زمان : 1401/02/30-17:45 - 1401/02/30-18:45
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی
تشویق و ترغیب کودکان به کتابخوانی

موضوع : سخنرانی
زمان : 1401/02/30-17:45 - 1401/02/30-18:45
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی
نقد و بررسی کتاب "ستاره های سوخته"

موضوع : نقد و بررسی
زمان : 1401/02/30-16:30 - 1401/02/30-17:30
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی
نقد و بررسی مجموعه آثار میرزاحسن رشدیه

موضوع : نقد و بررسی
زمان : 1401/02/30-15:15 - 1401/02/30-16:15
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی
به ما بپیوندید: