جستجو
179
1401/02/31 10:30 - 1401/02/31 11:30
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

کتاب پداگوژیکی

بررسی
1401/02/31 10:30 - 1401/02/31 11:30
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی

نشست تخصصی با ناشران و مولفان آموزشی

نشست
1401/02/31 10:00 - 1401/02/31 11:00
سرای آموزش، جنب درب شماره 12، کمیته علمی فرهنگی

واقعیت گسترده، متاورس و آینده صنعت نشر کتاب

موضوع محور
1401/02/30 19:00 - 1401/02/30 20:00
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

آسیب شناسی تاریخ نگاری

بررسی
1401/02/30 19:00 - 1401/02/30 20:00
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی

آسیب شناسی تاریخنگاری معاصر بعد از انقلاب اسلامی

میزگرد
1401/02/30 17:45 - 1401/02/30 18:45
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

بررسی مجالس قانونگذاری

نقد و بررسی
1401/02/30 17:45 - 1401/02/30 18:45
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی

تشویق و ترغیب کودکان به کتابخوانی

سخنرانی
1401/02/30 16:30 - 1401/02/30 17:30
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

نقد و بررسی کتاب "ستاره های سوخته"

نقد و بررسی
1401/02/30 15:15 - 1401/02/30 16:15
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی

نشست علمی ارتقاء نظامی حکمرانی

سخنرانی
1401/02/30 15:15 - 1401/02/30 16:15
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

نقد و بررسی مجموعه آثار میرزاحسن رشدیه

نقد و بررسی