جستجو
179
1401/02/30 15:00 - 1401/02/30 17:00
جشن امضا در غرفه

کتاب تپش هستی

معرفی و جشن امضا کتاب تپش هستی
1401/02/30 14:00 - 1401/02/30 15:00
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی

کتاب جهانمرد (به زبان انگلیسی)

رونمایی
1401/02/30 14:00 - 1401/02/30 15:00
جشن امضا در غرفه

جشن امضای کتاب رقص روی طناب دار

نخستین جشن امضای این کتاب می‌باشد.
1401/02/30 14:00 - 1401/02/30 15:00
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

رونمایی کتابهای راه، روزگار سیاه و سفید و که گفته عطرها جدایی می آورند

رونمایی
1401/02/30 11:45 - 1401/02/30 12:45
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی

کتاب همپای مسافر اردیبهشت

رونمایی
1401/02/30 11:45 - 1401/02/30 12:45
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

پیشرفت زنان و برخوردهای دوگانه در ادبیات غرب

بررسی
1401/02/30 10:30 - 1401/02/30 11:30
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی

بررسی کتاب های شخصیت مانا

بررسی
1401/02/30 10:30 - 1401/02/30 11:30
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

روز ملی جمعیت

نشست
1401/02/29 19:00 - 1401/02/29 20:00
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

نرم افزار نسخه اندروید صحیفه سجادیه

رونمایی
1401/02/29 18:00 - 1401/02/29 19:30
سرای آموزش، جنب درب شماره 12، کمیته علمی فرهنگی

داستان و تجربه زیستی

کارگاه نویسندگی و داستان نویسی