رویدادها

376
نقد و بررسی مجموعه آثار میرزاحسن رشدیه

موضوع : نقد و بررسی
زمان : 1401/02/30-15:15 - 1401/02/30-16:15
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی
کتاب تپش هستی

موضوع : معرفی و جشن امضا کتاب تپش هستی
زمان : 1401/02/30-15:00 - 1401/02/30-17:00
محل : جشن امضا در غرفه
جشن امضای کتاب رقص روی طناب دار

موضوع : نخستین جشن امضای این کتاب می‌باشد.
زمان : 1401/02/30-14:00 - 1401/02/30-15:00
محل : جشن امضا در غرفه
رونمایی کتابهای راه، روزگار سیاه و سفید و که گفته عطرها جدایی می آورند

موضوع : رونمایی
زمان : 1401/02/30-14:00 - 1401/02/30-15:00
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی
کتاب جهانمرد (به زبان انگلیسی)

موضوع : رونمایی
زمان : 1401/02/30-14:00 - 1401/02/30-15:00
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی
کتاب همپای مسافر اردیبهشت

موضوع : رونمایی
زمان : 1401/02/30-11:45 - 1401/02/30-12:45
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی
پیشرفت زنان و برخوردهای دوگانه در ادبیات غرب

موضوع : بررسی
زمان : 1401/02/30-11:45 - 1401/02/30-12:45
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی
بررسی کتاب های شخصیت مانا

موضوع : بررسی
زمان : 1401/02/30-10:30 - 1401/02/30-11:30
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی
روز ملی جمعیت

موضوع : نشست
زمان : 1401/02/30-10:30 - 1401/02/30-11:30
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی
نرم افزار نسخه اندروید صحیفه سجادیه

موضوع : رونمایی
زمان : 1401/02/29-19:00 - 1401/02/29-20:00
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی
به ما بپیوندید: