رویدادها

376
مروری بر کارگاه های داستان نویسی کودک و نوجوان

موضوع : کارگاه نویسندگی و داستان نویسی
زمان : 1401/02/29-12:30 - 1401/02/29-14:00
محل : سرای آموزش، جنب درب شماره 12، کمیته علمی فرهنگی
بررسی کتاب های جایزه پیشرفت

موضوع : بررسی
زمان : 1401/02/29-11:45 - 1401/02/29-12:45
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی
داستان نویسی کوتاه

موضوع : کارگاه نویسندگی و داستان نویسی
زمان : 1401/02/29-11:00 - 1401/02/29-12:30
محل : سرای آموزش، جنب درب شماره 12، کمیته علمی فرهنگی
كتاب چگونه درمانگري شكوفا شويم؟

موضوع : كتاب چگونه درمانگري شكوفا شويم؟
زمان : 1401/02/29-11:00 - 1401/02/29-13:00
محل : جشن امضا در غرفه
کتاب سیدعلی محمد شیرازی و شورش بابی ها در مازندران

موضوع : رونمایی و بررسی
زمان : 1401/02/29-10:30 - 1401/02/29-11:30
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی
رونمایی از 5 اثر فقهی آیت الله جوادی آملی(دامه برکاه)

موضوع : رونمایی از آثار فقهی آیت الله جوادی آملی (دامه برکاه) 1- کتاب المکاسب 2- کتاب النکاح 3- کتاب الربا 4- اثبات حلول ماه 5- کتاب البیع
زمان : 1401/02/28-16:30 - 1401/02/28-17:30
محل : سخنرانی
رونمایی از کتاب در سالن سرای اهل قلم

موضوع : معرفی و رونمایی کتاب است او جان من اثر بهنام اعتمادی
زمان : 1401/02/28-15:00 - 1401/02/28-16:00
محل : سخنرانی
بررسی مجموعه 6 جلدی کتاب های افول آمریکا

موضوع : نقد و بررسی
زمان : 1401/02/27-19:00 - 1401/02/27-20:00
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی
گفتگو با محور عامه پسندهای سینما و ادبیات

موضوع : سخنرانی
زمان : 1401/02/27-19:00 - 1401/02/27-20:00
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی
گفتگو با محور عامه پسندهای سینما و ادبیات

موضوع : سخنرانی
زمان : 1401/02/27-17:45 - 1401/02/27-18:45
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی
به ما بپیوندید: