جستجو
179
1401/02/29 11:45 - 1401/02/29 12:45
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

بررسی کتاب های جایزه پیشرفت

بررسی
1401/02/29 11:00 - 1401/02/29 12:30
سرای آموزش، جنب درب شماره 12، کمیته علمی فرهنگی

داستان نویسی کوتاه

کارگاه نویسندگی و داستان نویسی
1401/02/29 11:00 - 1401/02/29 13:00
جشن امضا در غرفه

كتاب چگونه درمانگري شكوفا شويم؟

كتاب چگونه درمانگري شكوفا شويم؟
1401/02/29 10:30 - 1401/02/29 11:30
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

کتاب سیدعلی محمد شیرازی و شورش بابی ها در مازندران

رونمایی و بررسی
1401/02/28 16:30 - 1401/02/28 17:30
سخنرانی

رونمایی از 5 اثر فقهی آیت الله جوادی آملی(دامه برکاه)

رونمایی از آثار فقهی آیت الله جوادی آملی (دامه برکاه) 1- کتاب المکاسب 2- کتاب النکاح 3- کتاب الربا 4- اثبات حلول ماه 5- کتاب البیع
1401/02/28 15:00 - 1401/02/28 16:00
سخنرانی

رونمایی از کتاب در سالن سرای اهل قلم

معرفی و رونمایی کتاب است او جان من اثر بهنام اعتمادی
1401/02/27 19:00 - 1401/02/27 20:00
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی

گفتگو با محور عامه پسندهای سینما و ادبیات

سخنرانی
1401/02/27 19:00 - 1401/02/27 20:00
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

بررسی مجموعه 6 جلدی کتاب های افول آمریکا

نقد و بررسی
1401/02/27 17:45 - 1401/02/27 18:45
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی

گفتگو با محور عامه پسندهای سینما و ادبیات

سخنرانی
1401/02/27 17:45 - 1401/02/27 18:45
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

بررسی کتاب های گامام علی (ع)"، "انسان بی همتا" و "من شهروند جهانم"

بررسی