رویدادها

569
معرفی مجموعه کتب صد سالگی حوزه علمیه قم

موضوع : این نشست به موضوع معرفی مجموعه کتب صد سالگی حوزه علمیه قم می‌‌پردازد
زمان : 1403/02/24-14:00 - 1403/02/24-15:00
محل : گوشه نقد
نقد کتاب هایی پیرامون فلسطین

موضوع : این نشست به موضوع نقد کتاب هایی پیرامون فلسطین می‌پردازد
زمان : 1403/02/24-14:00 - 1403/02/24-15:00
محل : سرای ناشران کودک و نوجوان
این دفتر بی‌معنی (خاطرات ایراج افشار)

موضوع : این نشست به موضوع این دفتر بی‌معنی (خاطرات ایراج افشار) می‌پردازد
زمان : 1403/02/24-13:00 - 1403/02/24-14:00
محل : کوشک کتاب
رونمایی از کتاب های «دستت را از روی شانه ام بردار» و «من یک پایین شهری ام»

موضوع : این نشست به موضوع رونمایی از کتاب های «دستت را از روی شانه ام بردار» و «من یک پایین شهری ام» می‌پردازد
زمان : 1403/02/24-12:30 - 1403/02/24-13:30
محل : گوشه نقد
مرچندایز و تاثیر آن در بازار نشر

موضوع : این نشست به موضوع مرچندایز و تاثیر آن در بازار نشر می‌پردازد
زمان : 1403/02/24-10:30 - 1403/02/24-11:30
محل : سرای ناشران کودک و نوجوان
تکریم استاد غلامرضا اعوانی و بررسی کتاب فروغ حکمت

موضوع : ای نشست به موضوع تکریم استاد غلامرضا اعوانی و بررسی کتاب فروغ حکمت می‌پردازد
زمان : 1403/02/24-10:30 - 1403/02/24-12:30
محل : کوشک کتاب
جنونِ خط خطی نقش طراحی در تصویرسازی کتاب

موضوع : این کتاب به موضوع جنونِ خط خطی نقش طراحی در تصویرسازی کتاب می‌پردازد
زمان : 1403/02/24-10:00 - 1403/02/24-12:00
محل : غرفه هنری کتاب آرا
نقش خانواده در کتاب‌های کودک و نوجوان

موضوع : این نشست به موضوع نقش خانواده در کتاب‌های کودک و نوجوان می‌پردازد
زمان : 1403/02/23-18:30 - 1403/02/23-19:30
محل : سرای ناشران کودک و نوجوان
رونمایی کتاب جشنواره‌ها*

موضوع : این برنامه جهت رونمایی کتاب جشنواره‌ها برگزار می‌شود
زمان : 1403/02/23-18:30 - 1403/02/23-19:30
محل : سرای ادبیات (جوایزکتاب محور)
نقد و بررسی کتاب مساله و ناخودآگاه متن در گفتمان پژوهشی ادبیات پایداری

موضوع : این نشست به موضوع نقد و بررسی کتاب مساله و ناخودآگاه متن در گفتمان پژوهشی ادبیات پایداری می‌پردازد
زمان : 1403/02/23-18:30 - 1403/02/23-19:30
محل : گوشه نقد
به ما بپیوندید: