جستجو
179
1401/02/27 17:00 - 1401/02/27 18:00
سخنرانی

جشن امضا و نقد کتاب وقت محدود

بررسی کتاب وقت محدود
1401/02/27 17:00 - 1401/02/27 19:00
سخنرانی

سخنرانی

دو برنامه سخنرانی اولین سخنران دکتر کاظم محمّدی با موضوع امام علی انسان بی‌همتا ترجمهٔ السبعين فی فضائل امیرالمؤمنین سید امیرعلی همدانی و دومین سخنران بانو نرگس گلپروری راد با موضوع معرفی کتاب جرعه ای حیرت از خم گلرنگ
1401/02/27 16:30 - 1401/02/27 17:30
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی

کتاب "حکمت و معماری"

رونمایی
1401/02/27 16:30 - 1401/02/27 17:30
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

زنان در ادبیات ایثار

بررسی
1401/02/27 16:00 - 1401/02/27 17:00
رونمایی کتاب در غرفه

ناکجا آباد

مجموعه داستان چاپ اول
1401/02/27 15:15 - 1401/02/27 16:15
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

رونمایی از کتاب های "ویژگی های آثار استاد مرتضی مطهری" و "اقتصاد تطبیقی"

رونمایی
1401/02/27 15:15 - 1401/02/27 16:15
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی

تقدیر از عوامل طرح شمس

سخنرانی
1401/02/27 15:00 - 1401/02/27 17:00
سخنرانی

ويژگي هاي آثار استاد شهيد مرتضي مطهري - رونمايي كتاب

احتمالا سخنران دو نفر هستند... نفر دوم متعاقبا اعلام خواهد شد.
1401/02/27 14:00 - 1401/02/27 15:00
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی

رونمایی از عنوان کتاب مرکز اسناد کتابخانه مرکزی آستان قدس

رونمایی
1401/02/27 14:00 - 1401/02/27 15:00
سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی

زبان رسانه، انواع و ویژگی ها

سخنرانی