رویدادها

375
برنامه کتاب مکتب شهید سلیمانی در اندیشه نخبگان

موضوع : نقد و بررسی
زمان : 1401/02/27-11:45 - 1401/02/27-12:45
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی
کتاب معراج برگشتگان

موضوع : نشست
زمان : 1401/02/27-11:45 - 1401/02/27-12:45
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی
کتاب پرسش وجود

موضوع : نقد و بررسی
زمان : 1401/02/27-10:30 - 1401/02/27-11:30
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی
راهکارهای توسعه نشر آستان قدس رضوی در عرصه بین الملل + رونمایی کتاب ذخیره المعاد

موضوع : نشست
زمان : 1401/02/27-10:30 - 1401/02/27-11:30
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی
کتاب روایت گم شده

موضوع : رونمایی
زمان : 1401/02/26-19:00 - 1401/02/26-20:00
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی
رونمایی کتاب نفوذ راهبردی در نظام دینی

موضوع : رونمایی
زمان : 1401/02/26-19:00 - 1401/02/26-20:00
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی
اختتامیه جشنواره فلسطین

موضوع : نشست
زمان : 1401/02/26-19:00 - 1401/02/26-20:00
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی
خبرنگاری کتاب

موضوع : موضوع محور
زمان : 1401/02/26-18:00 - 1401/02/26-19:30
محل : سرای آموزش، جنب درب شماره 12، کمیته علمی فرهنگی
زیبایی شناسی ادبیات در دوران پسا بلاغت

موضوع : نقد و بررسی
زمان : 1401/02/26-17:45 - 1401/02/26-18:45
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن ناشران داخلی
اختتامیه جشنواره فلسطین

موضوع : نشست
زمان : 1401/02/26-17:45 - 1401/02/26-18:45
محل : سرای اهل قلم، ورودی 15 شبستان، نیم طبقه، جنب راه پله، سالن علمی فرهنگی
به ما بپیوندید: