امکانات و تسهیلات نمایشگاه امسال، افزایش یافته‌است

مدیرکل نهاد کتابخانههای عمومی:
1389/2/16 08:30

مدیرکل نهاد کتابخانههای عمومی کشور، برگزاری نمایشگاه کتاب تهران را یک پیام جهانی از سوی ایران دانست و گفت: با برگزاری نمایشگاه کتاب، مردم ایران به جهانیان اعلام می کنند که ملتی اهل مطالعه، فرهنگ و تدبیر هستند.

مهندس منصور واعظی در گفت وگو با ستاد خبری بیست وسومین نمایشگاه بینالمللی کتاب تهران، افزود: استقبال مردم گواه و نشانه این پیام به مردم جهان است.
واعظی با بیان اینکه کیفیت نمایشگاه کتاب تهران نسبت به سالهای قبل بهتر شده، تصریح کرد: طبیعتا ادامه ساخت و سازها در مصلا، مشکلاتی ایجاد کرده ولی بی‌تردید نمایشگاه‌هایی که در مصلی برگزار شده کم‌نقص و بهتر از نمایشگاه های پیش از آن بوده است.
وی خاطر نشان کرد: تسهیلات و امکانات ناشران و بازدید کنندگان در نمایشگاه های اخیر به طور چشم گیری بهبود یافته اما معتقدم همچنان نیاز احداث محلی برای برگزاری رویدادهای فرهنگی بزرگ در تهران احساس می شود.
واعظی با بیان اینکه نهاد کتابخانههای عمومی، برنامههای متنوعی برای حضور در نمایشگاه امسال دارد، افزود: هر روز از برخی دستاوردهای جدید نهاد در نمایشگاه رونمایی می شود.