آثار ناب نویسندگان ایرانی باید صادر شود

فیروز زنوزی جلالی :
1389/2/16 08:30

فیروز زنوزی جلالی می گوید، پیام آثار نویسندگان ایرانی باید ویژگی صادرات به خارج از مرزها را داشته باشد تا به وارد کننده صرف تبدیل نشویم.

به گزارش ستاد خبری بیست و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، زنوزی جلالی، نویسنده با بیان این مطلب اظهار داشت: با توجه به حضور ناشران و نویسندگان خارجی در نمایشگاه کتاب فرصتی ایجاد می شود تا آثار خوب خود را پس از ترجمه به ناشران خارجی ارائه دهیم، به دلیل اینکه بعضی از کشورها از ادبیات ما اطلاع ندارند.
وی با تاکید بر این که باید در نمایشگاه کتاب نشست های ادبی بیشتری و نقدهای حرفه ای تر برگزار شود، از نویسندگان دارای جوایز ادبی و آثار پرخواننده دعوت کرده برای ترغیب مخاطبان مشتاق خود، در        نشست های نمایشگاه کتاب شرکت کنند تا تبادل تجربه های ناب صورت گیرد .