نمایشگاه کتاب فرصتی برای دیدار نویسندگان ومخاطبان

داود امیریان،نویسنده کودک و نوجوان تاکید کرد:
1390/2/13 08:30

 داود امیریان ،نویسندهکودک ونوجوان،بهترین و موفق ترین بخش در نمایشگاه کتاب را بخش جنبی و برگزاری گردهمایی ها و جلسات نقد و بررسی و آشنا شدن مردم با نویسندگان و کتاب های جدید عنوان کرد و گفت:آشنایی با سلیقه ها و نقد و نظرهای مختلف بیشترین تاثیر را در پیشرفت و ارتقای آثار نویسندگان دارد و امیدوارم در نمایشگاه بیست و چهارم نیز این بخش با برنامه ریزی های دقیق تر و جذاب تر تداوم داشته باشد    

وی در گفت و گو با ستاد خبری بیست و چهارمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران اظهار کرد:نمایشگاه کتاب تهران مناسب ترین فرصت برای دیدن تازه های نشرو آشنا شدن با اندیشه ها و سلیقه های جدید تولید شده در عرصه فرهنگ است و ناشران نیز می توانند فرصتی برای رونق اقتصادی و کمک به اقتصاد نشر داشته باشند.