بازديد از نمايشگاه كتاب، به يك آئين ملي تبديل شده است

جعفر ابراهيمي( شاهد ):
1390/2/13 08:30

 

جعفر ابراهيمي ( شاهد ) شاعر و نويسنده كودك و نوجوان گفت: هر اتفاقي كه در ارتباط با كتاب و كتابخواني باشد، در ارتقاي فرهنگي حاكم بر جامعه بسيارموثر است و در اين ميان نمايشگاه كتاب تهران جايگاه ويژه اي دارد.
اين نويسنده كودك و نوجوان در گفت و گو با ستاد خبري بيست و چهارمين نمايشگاه بين المللي كتاب تهران افزود، بسياري از مردم با شروع ارديبهشت انتظار برپايي نمايشگاه كتاب را مي كشند و بازديد از نمايشگاه را بصيرت يك آئين ملي انجام مي دهند.
به گفته وي نكته بسيار چشمگير و اميدوار كننده نمايشگاه هاي كتاب تهران آمار بازديد ساكنان شهرستان ها از اين نمايشگاه است كه به دليل كمبود بعضي امكانات در شهرهايشان، بازديد از نمايشگاه بين المللي كتاب تهران را بسيار مغتنم مي دانند.
وي پيشنهاد كرد نمايشگاه كتاب با تفكيك موضوعي به شاخه علوم انساني و كتب علمي ـ آموزشي برگزار شود تا علاقه مندان با فراغت و عمق بيشتري بتوانند به ديدن و تهيه كتاب هاي مورد نياز خود بپردازند و از تلف شدن زمان در سالن هاي شلوغ و ازدحام جمعيت نيز جلوگيري شود.
ابراهيمي برپايي نمايشگاه كتاب را بيش از همه به نفع ناشران دانست و افزود: شركت در نمايشگاه موجب سهولت در دسترسي مردم به بسياري از كتاب هايي كه در كتاب فروشي ها و كتابخانه موجود نيست، مي شود و ناشران نيز مي توانند در ارتباطي مستقيم به معرفي تازه هاي نشر بپردازند.