برگزاری کارگاه فهرست‌نویسی نسخ خطی در نمایشگاه کتاب

1390/2/13 08:30

 نمایشگاه کتاب تهران در بیست و چهارمین دوره خود شاهد برگزاری کارگاه‌هایی از جمله فهرست‌نویسی نسخ خطی خواهد بود.

به گزارش ستاد اطلاع رسانی نمایشگاه کتاب، كارگاه فهرست‌نويسی، ويراستاری و ترجمه و آشنايی با فعاليت‌ كتابخانه‌های بزرگ كشور که از آن جمله می‌توان به كتابخانه آيت‌الله مرعشی نجفی اشاره كرد از برنامه‌های این دوره نمایشگاه کتاب است.

آثار اول تا سوم برگزيده جشنواره‌های کتاب در سال 89 نیز طی این دوره در يك مكان گردآوری و به معرض ديد بازديدكنندگان گذاشته می‌شود. همچنين آثاری نيز از حوره علميه قم نيز كه به مقام اول تا سوم دست پيدا كردند، در اين نمايشگاه به معرض ديد گذاشته می‌شود