208 هزار عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب ارائه می‌شود

1390/2/13 08:30

 208 هزار عنوان کتاب با حضور ناشران مختلف بخش داخلی در بیست و چهارمین دوره نمایشگاه کتاب تهران ارائه می‌شود.

به گزارش ستاد خبری نمایشگاه کتاب، در این دوره از نمایشگاه کتاب، دو هزار و 338 ناشر داخلی حضور فعال خواهند داشت که به ارائه آثار در حوزه‌های مختلف علمی، ادبی، دینی و ... می‌پردازند.
در بخش ناشران داخلی 208 هزار عنوان کتاب در بخش‌های دانشگاهی، کودک و نوجوان، ناشران عمومی و ناشران آموزشی به معرض ديد بازديدكنندگان گذاشته می‌شود.

بخش بين‌الملل نيز مانند هر سال با حضور ناشران متعدد و ارائه 196 هزار و 200 عنوان كتاب و با حضور 1614 ناشر به ارائه آثار می‌پردازد