حضور 500 مهمان خارجی در بیست و چهارمین نمایشگاه کتاب تهران

1390/2/13 08:30

بیست و چهارمین دوره نمایشگاه کتاب تهران با حضور فعال کشورهای جهان برگزار می‌شود که طی این ایام 500 مهمان خارجی نیز در نمایشگاه حضور پیدا می‌کنند.

به گزارش ستاد اطلاع رسانی نمایشگاه کتاب تهران، امسال کشور مصر علیرغم مشکلاتی که در کشور خود دارد، حضور فعالی در نمایشگاه کتاب خواهد داشت. همچنين بیست و چهارمین دوره نمایشگاه کتاب تهران میزبان 500 مهمان از كشورهای مختلف خواهد بود که این موضوع رونق خاصی به بخش بین‌الملل نمایشگاه می‌بخشد. در بیست و چهارمین دوره نمایشگاه کتاب تهران 67 كشور حضور دارند که 37 کشوربه صورت مستقل و 30 کشوربا در اختيار گرفتن نمايندگی، در نمايشگاه حضور می‌يابند.