ناشران موظف به دريافت بن‌هاي كاغذي و الكترونيكي اند

مدير كميته ناشران داخلي:
1390/2/13 08:30

مراجعان به بيست و چهارمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران،‌ مي‌توانند با كارت الكترونيكي و بن‌هاي كاغذي مورد تاييد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي از ناشران كتاب خريداري كنند. به گفته مدير كميته ناشران داخلي، امتناع ناشران از قبول كارت‌هاي الكترونيكي و بن‌هاي كاغذي، تخلف محسوب خواهد شد

محمد اللهياري فومني به خبرگزاري كتاب ايران، گفت: بر اساس قوانين نمايشگاه،همه ناشران موظف خواهند بود تا نسبت به دريافت اين‌ بن‌هاي الكترونيك اقدام كنند.

وي ادامه داد: كار غرفه‌بندي ناشران به پايان رسيده است و از امروز ظهرغرفه‌ چيني براي ناشران امكان‌پذير نخواهد بود.

به گفته مدير كميته ناشرانداخلي بيست و چهارمين نمايشگاه بين‌المللي كتاب تهران، غرفه‌ همه ناشران حاضر درنمايشگاه، مجهز به دستگاه‌هاي كارتخوان شده اند.

بيست و چهارمين نمايشگاهبين‌المللي كتاب تهران از فردا 14 اردیبهشت تا 24  همین ماه در مصلاي امامخميني(ره)‌ برپا می‌شود