15 خط تلفن برای پاسخگویی و اطلاع رسانی نمایشگاه کتاب

1390/2/13 08:30

 در بیست و چهارمین نمایشگاه بین­المللی کتاب تهران، علاوه بر پایگاه­های اطلاع­رسانی داخل سالن، محیطی و رایانه­ای که اطلاعات کتاب­ها و ناشران حاضر در نمایشگاه را در اختیار بازدیدکنندگان قرار
می­دهند، 15 خط تلفن نیز برای پاسخگویی و اطلاع­رسانی در نظر گرفته شده است.

داریوش مطلبی، مسئول اطلاع رسانی نمایشگاه کتاب در گفت و گو با ستاد خبری بیست و چهارمین نمایشگاه بین­المللی کتاب تهران گفت: در نمایشگاه امسال 15 خط تلفن به شماره­های 15 88496501 برای پاسخگویی و اطلاع­رسانی به مردم پیش­بینی شده و از نخستین روز برپایی نمایشگاه فعال شده­اند.

بیست و چهارمین نمایشگاه بین­المللی کتاب تهران 14 تا 24 اردیبهشت در مصلی بزرگ امام خمینی برگزار خواهد شد.