آموزش فرهنگ مطالعه را بايد از كتاب هاي كودك و نوجوان شروع كرد

هومن سيدي :
1390/2/14 08:30

هومن سيدي ،‌كارگردان سينماي ايران،‌ گفت : با اقدامات آنی نمی­توان نسل سوم را با فرهنگ كتاب خواندن آشتي داد ، بلكه بهتر است با برنامه هاي بلند مدت و از اكنون براي دو يا سه نسل بعد اقدام كنيم .وي افزود : بايد روي طيف كودك و نوجوان متمركز شويم و كتاب خواني را در مدارس براي آنها برنامه ريزي كنيم ،‌وقتي آنها هر روزه خلاصه هاي كتاب هايشان را براي يكديگر تعريف كنند و درباره داستان هاي هم بشوند ، كتاب خواندن مانند غذا خوردن و يا مسواك زدن ،‌تبديل به عادت هاي روزانه و در آينده تبديل به هنجارهاي فكري و اجتماعي آنها مي گردد .

سيدي معتقد است :‌ برگزاري نمايشگاه كتاب ، حركتي مفيد براي بيدار كردن عموم مردم است و دقيقاً افرادي را كه طي سال زياد مطالعه نمي كنند ، به طرف خود جلب مي نمايد . كتاب خوان هاي حرفه اي در طول سال ، با برپايي نمايشگاه و بدون برپايي آن ،‌ فرصت كتاب خريدن را از دست نمي دهند .
اين كارگردان سينما به تاثير كتاب هاي سينمايي بر اهالي سينما اشاره کرد و گفت : اين كتاب ها از دو منظر به اهالي سينما كمك مي كند . يكي اهالي تازه وارد و نوپا ، كه با استفاده از تئوري ها و خاطرات نوشته شده بزرگان سينما ، درس هاي خوبي فرا می­گیرند و ديگر اينكه بزرگان سينما با استفاده از نظريه هاي جديد موجود در كتاب­ها، اطلاعات خود را به روز می­کنند .