قرارداد تصویرگری 4 عنوان کتاب با تصویرگران ایران

درنمایشگاه کتاب عمان صورت گرفت
1396/12/16 14:47

موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران از قرارداد تصویرگری چهار عنوان کتاب به تصویرگران ایرانی شرکت کننده در بیست و سومین دوره نمایشگاه کتاب عمان خبرداد.
به گزارش روابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، بیست و سومین دوره نمایشگاه کتاب مسقط از 2 تا 12  اسفندماه برگزار شد. بر اساس هماهنگی‌های صورت گرفته و باهدف برگزاری کارگاه تصویرگری، دو تصویرگر (غزاله بیگدلو و عاطفه ملکی جو) در غرفه ایران به اجرای تصویرگری پرداختند. چهار عنوان کتاب در حوزه داستان کودک و نوجوان  توسط انتشارات میاسین از کشور عمان به این دو تصویرگر سفارش داده شده است. هم چنین ناشرانی ازکشورهای اردن، لبنان، کانادا، سوریه وعراق نیز مذاکرات اولیه را با این تصویرگران انجام داده اند.