انتصاب درموسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران

1397/11/6 16:57

قادرآشنا، مدیرعامل موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران طی حکمی رضا بصیرت را به عنوان معاون اداری مالی این موسسه منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، معارفه رضا بصیرت عصر امروز با حضور قادرآشنا و مدیران موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران برگزارشد.
معاون اداری مالی اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران، مدیر اجرایی معاونت قرآن و عترت، معاون کمیسیون توسعه فعالیت های تبلیغی و ترویجی قرآنی و رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی دماوند در سوابق اجرایی ایشان وجود دارد.