انتشار هزینه‌های نمایشگاه سی‌و‌دوم کتاب تهران / کاهش هزینه‌ها، افزایش درآمدها و یارانه‌ها نسبت به دوره قبل

1398/3/27 14:26

موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران هزینه‌های برگزاری سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران را به تفکیک و همراه با جزئیات بخش‌های مختلف منتشر کرد. نگاهی به اعداد و ارقام منتشر‌شده ثابت می کند با توجه به وضعیت اقتصادی جامعه و افزایش هزینه‌ها در حوزه‌های مختلف در سال جاری و تورم موجود، هزینه‌های برگزاری این دوره از نمایشگاه نسبت به دوره قبل روند کاهشی داشته است.

به گزارش روابط‌عمومی موسسه نمایشگاه‌های فرهنگی ایران، در حالی که هزینه برگزاری سی‌و‌دومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مبلغ  23 میلیارد و 400 میلیون تومان برآورد و پیشنهاد شده بود، با دستور وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسلامی برای صرفه‌جویی و کاهش هزینه‌ها و تأکید معاون محترم امور فرهنگی در این خصوص، با تدابیر اندیشیده‌شده در شورای سیاست‌گذاری وکمیسیون معاملات، هزینه‌های برگزاری سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران به رقم 16 میلیارد و 700 میلیون تومان رسید که نسبت به هزینه‌های سال قبل که مبلغ نهایی آن درمجموع با  لحاظ هزینه‌های بازرگانی، تبلیغات و بن اهدائی 17 میلیارد و 900 میلیون تومان اعلام‌شده بود؛ یک میلیارد و 200 میلیون تومان و نسبت به برآورد اولیه 6 میلیارد و 700 میلیون تومان کاهش را نشان می دهد.
بر اساس این گزارش، مجموع درآمدهای حاصل از برگزاری سی‌ودومین نمایشگاه کتاب تهران 9 میلیارد و 480 میلیون تومان است. مابقی هزینه‌های نمایشگاه از محل اعتبار اختصاص‌یافته از طرف دولت برای برگزاری این رویداد تأمین می‌شود که تاکنون 4 میلیارد تومان آن تأمین گردیده است.

علاوه بر هزینه‌های منتشرشده، در سی‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران مبلغ 7 میلیارد و 700 میلیون تومان برای دانشجویان و طلاب، 600 میلیون تومان برای اساتید و اعضای هیئت‌علمی، 2 میلیارد و 700 میلیون تومان برای اهالی قلم و 5 میلیارد و 200 میلیون تومان برای سازمان‌ها و مؤسسات یارانه اختصاص داده‌شده است که در مقایسه با سی‌و‌یکمین نمایشگاه کتاب تهران مبلغ 3 میلیارد و 900 میلیون تومان افزایش به چشم می‌خورد.

  • صورت وضعیت مقایسه ای منابع وهزینه های نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دانلود
  • صورت وضعیت مقایسه توزیع بن نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دانلود