تاکید بر گسترش چاپ و نشر ایران و روسیه

1398/6/14 14:38

نشست نویسندگان ایرانی با استادان و فارسی‌آموزان دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو در حاشیه حضور موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران در نمایشگاه کتاب مسکو برگزار شد. در این نشست بر گسترش چاپ و نشرایران و مسکو تاکید شد

به گزارش روابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی کتاب مسکو، جمال‌الدین اکرمی و مهدی رجبی نویسندگان کشورمان با استادان و فارسی‌آموزان دانشگاه دولتی زبانشناسی مسکو دیدار کردند. 
در این نشست جایگاه ادبیات کودک و‌ نوجوان و همچنین تصویرگری کتابهای کودک در ایران و روسیه به بحث و‌ تبادل نظر پرداخته شد. 
 مهدی رجبی در این نشست با اشاره به نقش مهم ادبیات در ترویج صلح و دوستی تصریح کرد: ادبیات مرزهای میان انسان‌ها را ازمیان بر می‌دارد و احساس همدلی را افزایش می‌دهد. 

همچنین جمال‌الدین اکرمی، ضمن معرفی آثار خود و تشریح جریان تصویرگری در ایران، به پیشینه کتاب‌های کودک و نوجوان روسیه در ایران اشاره کرد و خواهان گسترش ارتباطات فرهنگی در زمینه چاپ و نشر کتاب میان دو کشور تاکید کرد.