ایران و هند در نمایشگاه های کتاب یکدیگرمهمان ویژه می شوند

1398/7/26 19:45

در دیدار رئیس نمایشگاه کتاب دهلی نو با قائم مقام نمایشگاه بین المللی کتاب تهران، توافق اولیه برای حضور در نمایشگاه های طرفین به عنوان مهمان ویژه حاصل شد. به گزارش روابط عمومی موسسه نمایشگاه های فرهنگی ایران، بر اساس این توافق مقرر شد تا مقدمات و نحوه حضور جمهوری اسلامی ایران در سال ۲۰۲۱ به عنوان مهمان ویژه در نمایشگاه کتاب دهلی نو و هم چنین نحوه حضور هند به عنوان مهمان ویژه در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در سال ۲۰۲۳ مورد بررسی قرار گیرد و در این خصوص توافق اولیه حاصل شد. در این دیدار هم‌چنین راه‌های گسترش همکاری های دو نمایشگاه مورد بررسی قرار گرفت و مقرر گردید که تفاهم نامه همکاری مشترک دو نمایشگاه ادامه پیدا کند و متراژ غرفه‌های اختصاصی توسط هر دو طرف نیز افزایش یابد.