قابل توجه بازدید کنندگان محترم شهرستانی

هموطنان گرامی که جهت بازدید از دیگر استانها و شهرستانهای کشور به تهران غزیمت می کنند جهت سهولت دسترسی به نمایشگاه از مسیرهای پیشنهادی ذیل استفاده کنند.

مسیرهای منتهی به نمایشگاه برای بازدیدهای گروهی شهرستانی

1- پارک اتوبوس درپارکینگ های نمایشگاه ===> مراجعه به مصلی

زائرسرای حرم امام خمینی(ره)/ ویژه بازیدکنندگان کاروان های دانشجویی شهرستانی

شرایط پذیرش اسکان دانشجویان و طلاب

با توجه به استقبال قشر دانشجویی و طلاب، نمایشگاه کتاب با همکاری شهرداری تهران و حرم مطهر امام خمینی (ره) محلی را به عنوان اسکان موقت دانشجویان و طلاب در مهمانسرای بهشت زهرا (س) در نظر گرفته است.

شرایط پذیرش اسکان دانشجویان و طلاب:

1ـ ارایه خدمات فقط به دانشجویان و طلاب شهرستانی در حال تحصیل ارایه می­شود.

2ـ ارائه معرفی نامه معتبر از دانشگاه و درج اطلاعات ذیل در نامه ضروری است:

الف ـ فهرست اسامی و تعداد دانشجویان گروه باید ذکر شود.

ب ـ شماره تلفن همراه یک نفر از دانشجویان و یا طلاب جهت هماهنگی ضروری است.

تذکر 1: مدت زمان اسکان یک شب می­باشد. ساعت ورود به محل اسکان از ساعت 18:00 تا ساعت 22:00 می­باشد و ساعت خروج 8:00 صبح الزامی است.

تذکر 2: به هیچ عنوان برای خانواده و یا دوستان دانشجو اسکان فراهم نخواهد شد.

تلفکس ستاد اسکان: 88496399

 مسیرهای منتهی به نمایشگاه برای مراجعین از ترمینال شرق

استفاده از خط 1 اتوبوس های تندرو===> دروازه دولت ===>استفاده از خط یک مترو===> ایستگاه مصلی
 
 مسیرهای منتهی به نمایشگاه برای مراجعین از ترمینال جنوب

استفاده از خط 1 مترو===> ایستگاه مصلی

مسیرهای منتهی به نمایشگاه برای مراجعین ازترمینال غرب

استفاده از خط 4 مترو===> دروازه دولت ===>استفاده از خط یک مترو===> ایستگاه مصلی

مسیرهای منتهی به نمایشگاه برای مراجعین ازفرودگاه مهرآباد

استفاده از خط مترو مهر اباد===>خط 4 مترو در ایستگاه بیمه ===>دروازه دولت ===>استفاده از خط یک مترو===> ایستگاه مصلی

مسیرهای منتهی به نمایشگاه برای مراجعین از راه آهن

استفاده از تاکسی===> ایستگاه مترو شوش===>استفاده از خط یک مترو===> ایستگاه مصلی

استفاده از خط 4 مترو===> تئاتر شهر===>استفاده از خط 3 مترو===> ایستگاه شهید بهشتی