اولین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دریک نگاه

 • محل برگزاری : محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
 • تاریخ برگزاری: 13 تا 22 آبان 1366
 • رییس نمایشگاه: صباح زنگنه
 • افتتاحیه: با حضور رییس جمهور(حضرت آیت الله خامنه ای)
 • اختتامیه: با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • برنامه ها و بخش های جنبی:
 • 1 - نمایشگاه فرهنگ و تمدن اسلامی
 • 2 - برگزاری سمینار فرهنگ و تمدن اسلامی
 • مکان: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
 • تعداد کشور: 32
 • تعداد ناشر خارجی: 196
 • تعداد ناشران داخلی: 200
 • عنوان کتاب خارجی: 26 هزار
 • عنوان کتاب داخلی: 8 هزار
 • عنوان این نمایشگاه «فرهنگ و تمدن اسلامی» نام گرفت. چرا که بیش از دو هزار عنوان کتاب مرجع درباره فرهنگ و تمدن اسلامی در این نمایشگاه عرضه شد.