دومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دریک نگاه

 • محل برگزاری:  محل دائمی نمایشگاههای بین المللی  
 • تاریخ برگزاری: 18 تا 29 اردیبهشت 1368
 • رییس نمایشگاه: صباح زنگنه
 • افتتاحیه: با حضور رییس جمهور (حضرت آیت الله خامنه ای)
 • اختتامیه: با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی
 • برنامه ها و بخش های جنبی:
 • اولین حضور ناشران شهرستانی
 • تعداد کشور: 29
 • تعداد ناشر خارجی: 330
 • تعداد ناشران داخلی: 250
 • عنوان کتاب خارجی: 28 هزار
 • عنوان کتاب داخلی: 10 هزار

برنامه جنبی:
چاپ فهرست موضوعی کتاب های ناشران خارجی شرکت کننده در این نمایشگاه در 4 جلد از ویژگی های این دوره بود که برای اولین بار و برای رفاه حال بازدیدکنندگان از نمایشگاه چاپ و برای نمایش و فروش عرضه شد.