سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران دریک نگاه

  • محل برگزاری: محل دائمی نمایشگاههای بین المللی تهران
  • تاریخ برگزاری: 18 تا 28 اردیبهشت 1369
  • رییس نمایشگاه: صباح زنگنه
  • افتتاحیه: با حضور رییس جمهور (حجت الاسلام اکبر هاشمی رفسنجانی)
  • اختتامیه: با حضور مشاور تحقیقاتی و پژوهشی رییس جمهور (مصطفی میرسلیم)
  • تعداد کشور: 24
  • تعداد ناشر خارجی: 305
  • تعداد ناشران داخلی: 341 (48 ناشر شهرستانی)
  • عنوان کتاب خارجی: 34200
  • عنوان کتاب داخلی: 10 هزار

ناشران برگزیده داخلی
قدردانی از موسسه انتشاراتی دانشگاه تهران، امیرکبیر، سروش، آستان قدس رضوی و کتاب کودک
موسسه انتشاراتی نویدشیراز مقام نخست از میان ناشران بخش خصوصی
ناشران برگزیده خارجی
هشت موسسه انتشاراتی از کشورهای آلمان، انگلستان، آمریکا، سوئیس و لبنان (لوح تقدیر)
قدردانی از سه موسسه انتشاراتی مصر، سوریه و لبنان